Regionrådsformand efter påbud til Slagelse Sygehus: Der mangler læger, ikke kompetencer

Regionrådsformanden er tryg ved patientsikkerheden på Slagelse Sygehus, der ikke længere må modtage akutte neurologiske patienter.

Slagelse Sygehus skal hver måned aflægge rapport til Styrelsen for Patientsikkerhed om arbejdet med at forbedre patientsikkerheden for akutte neurologiske patienter. (Foto: Simon Skipper © Scanpix)

Slagelse Sygehus må ikke længere modtage eller behandle akutte neurologiske patienter med epilepsi, hjernehindebetændelse, slagtilfælde og nervelidelsen Guillain-Barré syndrom.

Det skyldes ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet, at speciallæger i sygehusets akutmodtagelse og på neurologisk afsnit mangler kompetencer.

Den kritik anerkender regionsrådsformand i Region Sjælland Jens Stenbæk (V) ikke.

Han mener, at problemerne skyldes mangel på speciallæger, ikke mangel på kompetencer.

- De læger, som er ansat på afdelingen, er alle sammen speciallægeuddannede i neurologi, siger han.

Afhængige af udenlandske læger

Problemerne på Slagelse Sygehus kom frem, da læger ansat i uddannelsesstillinger på hospitalet sendte en indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed, da de var bekymrede for de neurologiske patienters sikkerhed.

I tilsynsrapporten, som hospitalet i går modtog sammen med påbuddet, peges der blandt andet på store sprogbarrierer.

Flere af speciallægerne i neurologi er uddannet i lande som Polen, Litauen og Rusland.

Tilsynsrapporten bygger blandt andet på interviews med ansatte på hospitalet og på gennemgang af journalmateriale.

I rapportens konklusion peges der blandt andet på følgende problem:

- Sproglige udfordringer forbundet med at sikre lægernes kommunikation med patienter og personale på en forsvarlig måde, når lægerne i alt overvejende grad ikke behersker dansk som deres primære sprog.

Jens Stenbæk anerkender ikke, at påbuddet har noget med sproglige barrierer at gøre.

- Det har noget at gøre med, at vi er i en situation, hvor der ikke er tilstrækkeligt med speciallæger i forhold til denne gruppe, og derfor er der flere, der skal overflyttes til et andet sygehus. Påbuddet er ikke bundet i sproglige problemer, siger han.

Jens Stenbæk har tidligere være borgmester i Tornved Kommune og viceborgmester Holbæk Kommune. Siden 2013 har han været regionrådsformand. (© DR Nyheder)

Problemer med rekrutteringen

Jens Stenbæk fortæller, at Region Sjælland har svært ved at rekruttere speciallæger i neurologi, og at det gør det tilsvarende svært at opretholde en tilstrækkelig viden på området til at kunne drive en neurologisk akutfunktion i Slagelse.

- Når vi ikke kan rekruttere den faglige ekspertise, vi har brug for, så udfordrer det os i forhold til vores ambitioner om at servicere vores patienter med både nærhed og høj kvalitet, siger han.

Samtidig påpeger han, at udenlandske læger ansat i Region Sjælland får ekstra uddannelsestilbud, der skal give dem et indblik i det danske sygehusvæsen, og at det danske sygehusvæsen er afhængigt af udenlandske læger.

- Der kan hele tiden gøres mere og mere, men jeg er tilfreds med, at der er taget særlige initiativer ud over standardprogrammet for læger, der skal lære dansk, siger han.

- Sygehusledelsen har handlet

Regionrådsformanden har i dag modtaget en redegørelse fra Slagelse Sygehus med en gennemgang af de tiltag, som sygehusets ledelse satte i verden, efter at de yngre læger gjorde opmærksom på problemerne i maj sidste år.

- Sygehusledelsen har handlet på situationen for at forbedre patientsikkerheden, lavet en handlingsplan og også overflyttet en stor andel af de patienter, som bliver akut indlagt, til sygehuset i Roskilde, siger Jens Stenbæk.

I tilsynsrapporten anerkender Styrelsen for Patientsikkerhed, "at man fra sygehusledelsens og koncernledelsens side har iværksat en række tiltag for at sikre varetagelsen af neurologiske patienter".

Det har dog ifølge styrelsen ikke været nok til at genoprette patientsikkerheden, fremgår det af tilsynsrapporten:

- Styrelsen for Patientsikkerhed lægger imidlertid vægt på, at de fagligt kvalificerede auditører i auditeringsrapporten vurderede, at patientsikkerheden kunne være i fare, samt at problemstillingerne formentlig ikke kunne løses med den eksisterende lægegruppe, står der.

Vil have patienterne tilbage

Jens Stenbæk hæfter sig ved, at styrelsen anerkender sygehusets forsøg på at rette op på problemerne.

- Samtidig siger de, at der mangler et lille stykke. Derfor har de pålagt os, at endnu flere patienter skal overflyttes, siger han og understreger, at han føler sig tryg ved, at patientsikkerheden med påbuddet nu er genoprettet.

Han kalder det "en bunden opgave" for sygehusledelsen at sikre tilstrækkelig specialviden i neurologi, så akutfunktionen kan genopbygges.

- Det er stadig regionsrådets ambition, siger Jens Stenbæk.

Krav til læger fra lande uden for EU og Norden:

  • De skal bestå en prøve i dansk.

  • De skal have godkendt deres udenlandske lægeuddannelse af de danske sundhedsmyndigheder.

  • De skal bestå en medicinsk fagprøve og et kursus i dansk sundhedslovgivning.

  • De skal gennemføre prøveansættelsesforløb inden for deres speciale.

Krav til læger fra andre nordiske lande og EU:

  • De skal kunne have ”en forsvarlig kommunikation” med patienter, pårørende og andet sygehuspersonale.

  • Det er ansættelsesmyndigheden, der vurderer, om lægernes danskniveau er højt nok. Kilder: Sundhedsstyrelsen og Retsinformation.dk

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk