Rekordindtjening hos landmænd i 2012

En god høst og høje priser for produkterne. har givet landmændene rekordindtjening i 2012, viser en analyse.

En god høst og høje priser for produkterne. har givet landmændene rekordindtjening i 2012, viser en analyse.

Det er hårdt og fattigt at være landmand. Det normalt det indtryk, man kan få, når man hører om dansk landbrug. Men faktisk kan de landmænd, der høstede afgrøder i år, tillade sig at tage et ekstra glas champagne, når 2012 rinder ud.

For de har tjent rekordmange penge i 2012, viser en analyse af jordbrugets indtjening, som Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet netop har offentliggjort.

Og udviklingen ventes at fortsætte i 2013. De gyldne tider betyder, at landmændene og deres medhjælpende familier kan få en løn, der svarer til de timer, de arbejder, og det vil i så fald være første gang i dette århundrede.

Med til det positive billede hører også, at mange landmænd ikke har stiftet særligt meget gæld i 2012, og det betyder, at de får færre renteudgifter næste år.

Formidabel høst i 2012

En del af forklaringen skyldes høsten i 2012 - kun overgået af rekordåret 2009. Her spillede det også ind, at både USA og Rusland blev ramt af tørke.

- Den større indtjening skyldes primært en formidabel kornhøst i 2012, og at forholdet mellem priserne på landbrugsprodukter og indsatsfaktorer har bevæget sig i landbrugets favør. Men der er stadig stor forskel på indtjeningen, afhængig af jordbrugstypen og jordbrugets størrelse, understreger seniorrådgiver Johnny M. Andersen fra Fødevareøkonomisk Institut.

Han peger dog på, at et deltidslandbrug er og bliver en underskudsforretning - og at bønder med dyrehold heller ikke har haft det for let. De har ikke fået højere priser, men har til gengæld haft flere udgifter til foder.

Fremtiden skal sikres

Men Johnny M. Andersen peger dog på, at landmændene skal producere endnu mere, hvis den gode udvikling skal sikres.

- Der er derfor god grund til at bruge nogen af pengene på produktionsfremmende investeringer, siger han.

Facebook
Twitter