Rekordmange klager over politiet

Igen er antallet af klager fra utilfredse borgere steget hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

I 2013 har Den Uafhænige Politiklagemyndighed fået flere henvendelser end i 2012. De fleste sager omhandler politiets adfærd. (Foto: © Bardur Eklund, Scanpix)

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har i løbet af 2013 modtaget knap 2.100 klager og henvendelser fra borgere, der er utilfredse med politiets arbejde.

Det er over 300 flere henvendelser end året før, hvor antallet af klager lå på 1779.

Tallene fremgår af en beretning, som Politiklagemyndigheden udgiver mandag i næste uge.

- Vi ser, at den stigning, vi så fra 2011 til 2012, er fortsat. Der er en tendens til, at borgere i stigende grad klager, når de er utilfredse, siger Kirsten Dyrman, som er direktør for Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Størst stigning i strafbare forhold

Det er især under kategorien "andre klager", at Politiklagemyndigheden oplever en stigning. Det er klager, som myndigheden sender videre til behandling hos de enkelte politikredse. Langt størstedelen af klagerne i den kategori er sendt videre til kredsene, oplyser politiklagemyndigheden til DR Nyheder.

Ud over kategorien "andre klager", er det antallet af straffesager og færdselslovsager mod politibetjente, der er steget fra 2012 til 2013. I forhold til straffesager er der en stigning på knap ni procent, mens stigningen for færdselssager ligger på lidt over 11 procent.

- De fleste sager, som vi efterforsker i forbindelse med strafbare forhold, er færdelssager. Her kan det for eksempel være, om en politibetjent er kørt for stærkt, fortæller Kirsten Dyrman.

Men trods stigningen i straffe- og færdelssager er det fortsat klager over politiets adfærd, der fylder mest i bunken af klagesager.

- De sager har vi rigtig mange af. Det er oftest, hvis borgeren har været utilfreds med den måde, politiet har talt på, eller den måde, de har anvendt magt på, uden at der har været tale om strafbare forhold, siger Kirsten Dyrman.

Tingene kan gøres bedre

Hun mener, at antallet af klager er steget, fordi befolkningen er blevet opmærksomme på, at klagemyndigheden eksisterer, men også at der er en tendens til, at folk klager, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet.

- Det vigtigste er, at politiet fremadrettet kan bruge klagerne, så fejlene ikke sker fremover. For vi har nogle sager, der indimellem viser, at tingene godt kan gøres bedre, siger hun.

Den Uafhænige Politiklagemyndighed blev stiftet den 1. januar 2012.

Inden da klagede borgerne til Statsadvokaturet. Grunden til at klagemyndigheden blev oprettet dengang var, at nogle havde det indtryk, at statsadvokaturen ikke var uafhænig i sin undersøgelse af politiet.

Undersøger tre typer sager

Den Uafhængige Politimyndighed overtager efterforskningen fra politiet i tre former for sager:

• Sager, hvor politiet ikke har overholdt loven. Disse sager spænder fra færdelssager til straffesager.

• Klager over politiets adfærd.

• Sager, hvor en person afgår ved døden eller kommer alvorligt til skade ved politiets indgriben.