Rektor: Gymnasielærere skal opdrage mere

Det skal være slut med uopmærksomme elever i de danske gymnasieklasser. Lærerne skal træde i karakter.

Gymnasielærerne skal i højere grad have en opdragerrolle, som man kender det fra folkeskolen, mener rektorernes formand. (Foto: DR © DR)

Der er for megen larm i timerne i gymnasiet, ligesom det er en udbredt praksis, at elever bruger computeren til Facebook, film eller anden underholdning i timerne.

Det viser en undersøgelse af elevernes trivsel, som analyse- og konsulentfirmaet Aspekt R&D har gennemført blandt 100.000 elever på gymnasier og VUC i 2010, skriver Berlingske.

Blot seks ud af ti elever oplever arbejdsro, og hver tredje elev bruger "altid" eller "ofte" computeren til underholdning i timerne.

Skal skabe arbejdsro

På den baggrund mener rektorernes formand nu, at det er nødvendigt, at lærerne i gymnasiet påtager sig en opdrager- og lederrolle, som man kender det fra folkeskolen.

- Der er for mange lærere, der ikke kan lide at sætte autoriteten igennem, så de får den fornødne arbejdsro, siger Jens Boe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening.

- Lærerne tænker rollen som videnskabelige medarbejdere, der skal formidle viden til elever, som per definition er dybt optaget af faget. Lærerne har et udviklingspotentiale, når det handler om at sætte sig igennem og være opdrager og klasseleder, siger han.

Skal bruge redskaber fra folkeskolen

Undervisningsminister Christine Antorini (S) er enig:

- I folkeskolen har man i en del år arbejdet med klasserumsledelse, og det tror jeg, der skal mere fokus på i gymnasiet.

- Jeg vil gerne drøfte det med Rektorforeningen for at se på, om det kunne være en idé at styrke klasserumsledelse i for eksempel pædagogikum, siger Antorini, der opfordrer gymnasierne til at indføre spilleregler for god opførsel.

Yngre lærere bedre klædt på

Gymnasielærernes formand, Gorm Leschly, mener, at Jens Boe Nielsen "et langt stykke hen ad vejen har ret", men at de yngre lærere dog er lidt bedre forberedt på lederrollen end de ældre.

Leschly påpeger, at det øgede behov for ledelse og opdragelse hænger sammen med den ændrede elevsammensætning.