Rektorformand om universitets-eksamener: Vi gør alt, hvad vi kan

Overordnet er der ingen grund til bekymring, men enkelte eksamener kan blive forsinket.

Snders Bjarklev, formand for universiteterne og rektor for DTU, tror kun, at nogle enkelte eksamener bliver forsinket på grund af coronavirus (arkivfoto). (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Forår er for mange studerende lig med eksamenstid, men indgrebene for at mindske antallet af coronasmittede kan skabe problemer, blandt andet for dem, der skal aflevere en bachelor- eller kandidatopgave.

Alle universiteter og videregående uddannelser er lukket fysisk, men ifølge Anders Bjarklev, der er formand for Danske Universiteter og rektor på DTU, kører undervisningen videre på fuldt tryk digitalt, og universiteterne arbejder intensivt på at finde ud af, hvad man kan gøre, når det gælder eksamener.

- Vi arbejder på at gennemføre eksamener på alternative måder virtuelt, hvor den studerende, eksaminator og censor ikke mødes fysisk, men digitalt. Det gælder også gruppeeksamener.

- Vi vil gøre alt for at undgå, at studerende skal gå et semester om, eller at de ikke bliver færdiguddannet til tiden, for det er vigtigt, at der er kandidater til de ledige job, når det her er overstået, siger Anders Bjarklev.

Skriftlig eksamen kan blive digital

I enkelte tilfælde kan reglerne blive ændret, for eksempel kan en skriftlig eksamen blive erstattet af en afløsningsopgave eller en mundtlig eksamen digitalt.

- Ingen studerende behøver overordnet at være bekymret, men enkelte fag kan blive udskudt. Det gælder enkelte fag, hvor man skal have direkte fysisk kontakt med andre for at vise, at man kan sit fag - for eksempel nogle medicinske- og tandlægefag, siger han.

Anders Bjarklev understreger, at man vil gøre alt for at få alle eksamener afviklet så hurtigt som muligt, og at man kan forestille sig, at noget af sommeren vil gå med eksamener, så der til efteråret er det antal kandidater, som skal være der.

- Vi holder fast i nøgleordet fleksibilitet, som forsknings- og uddannelsesministeren Ane Halsboe (S) flere gange har nævnt, siger Anders Bjarklev, som ikke frygter mere snyd, fordi eksamensformen ændres.

Snyder kun sig selv og bliver afsløret senere

På Aalborg Universitet har rektor Per Michael Johansen oplyst, at der - trods undervisning og vejledning digitalt - stadig er ledig it-kapacitet, så planlagte eksamener også kan afholdes digitalt.

Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd (Foto: Philip Davali © Danske Studerendes Fællesråd)

Hos Danske Studerendes Fællesråd er man bekymret for, om alle kan gennemføre deres eksamen til tiden.

- Jeg tror, at de på universiteterne gør deres bedste, men jeg frygter, at nogle studerende bliver forsinket, siger formand Johan Hedegaard Jørgensen.

Han nævner, at de studerende, der er ved at skrive speciale, har svært ved at få adgang til data og laboratorietid, og så kan det være svært at skrive et ordentligt speciale.

- Vi hører, at situationen er rigtig svær. Der er stor usikkerhed, og det er en ny situation, men eksamensform besluttes på de enkelte studier, siger Johan Hedegaard Jørgensen.

- Vi har ikke vildt meget erfaring med digitale eksamener, men det kan være en mulighed. Betingelsen er, at det er fagligt forsvarligt, og at eksamensformen er klar for den studerende.

De studerendes formand er ikke så bekymret for afviklingen af de skriftlige eksamener, fordi de kan afholdes hjemme, hvor de studerende får en vis tid til opgaven.