Rema 1000 ville købe Jørns grund: Kommune kan have tilsidesat loven i sagen

Skanderborg Kommune har et forklaringsproblem i sag om placering af supermarked, vurderer eksperter.

Jørn Rydahl ville gerne have solgt sin grund til Rema 1000 - og undrer sig over kommunens ageren i forløbet. (Foto: © Frederik Orry, (C) DR Nyheder)

Jørn Rydahl er trukket i arbejdstøjet på sin erhvervsejendom på Brunhøjvej i Ry i mere end 40 år.

- Hele mit arbejdsliv har været her, siger han.

Men i 2021 troede indehaveren af Ry Auto-Compagni, at han skulle sælge sin ejendom, hvor der blandt andet ligger tankstation, butik og værksted.

Og Jørn Rydahl havde også fundet den helt rigtige køber:

Rema 1000, der i et stykke tid havde ønsket at etablere butik i Ry.

Kæden ville helst købe Jørn Rydahls grund.

Det viser sagsakter fra kommunen, som DR har fået aktindsigt i.

- Vi havde en helt klar og færdig aftale, siger Jørn Rydahl.

Et flertal i byrådet mente dog, at det ville være bedre at samle dagligvarebutikkerne i området på den anden side af vejen. Derfor vendte flertallet tommelfingeren nedad til dagligvarehandel på Jørn Rydahls grund.

Og nu rykker Rema 1000 ind på den anden side af gaden, hvor byens brugsforening, Brugsforeningen Tryg, ejer en række grunde. Den seneste ifølge tinglysningen købt i 2020.

- Min fornemmelse har været – og det er også rigtig mange andre menneskers fornemmelse, borgere her i byen – at det, de ønsker, det får de, siger Jørn Rydahl om Brugsforeningen.

Rema 1000 i Ry slår efter planen dørene op i 2024.

Her er området, det hele handler om. I forgrunden ligger Jørn Rydahls grund med tankstation, som Rema 1000 helst ville købe. I baggrunden ligger det industrikvarter, hvor Rys brugsforening ejer en række grunde - på en af dem ligger en SuperBrugsen. Det er på den side af vejen, at Rema efter den politiske beslutning åbner. (Foto: © (Lasse Uttrup) DR Nyheder)

Rema ville gå langt for grund

Rema 1000's indtog i Ry har været et hedt emne i byen i det østjyske søhøjland.

I forløbet omkring Rema 1000's etablering i Ry var førsteprioriteten for Rema 1000 at købe egen grund og etablere butik på Jørn Rydahls ejendom.

Brugsforeningen Tryg, der ejer to andre dagligvarebutikker i byen - Kvickly i centrum og SuperBrugsen 100 meter fra Jørn Rydahls grund - havde derimod et erklæret mål om at få den nye butik over på sin egen side af vejen.

Det fremgår af en præsentation, som DR har fået aktindsigt i ved Skanderborg Kommune.

- "For Brugsforeningen handler det om at erstatte den tabte indtjening i SuperBrugsen med lejeindtægter fra området, når fx REMA kommer til byen (helst som lejer i en af Brugsforeningens nyopførte ejendomme på området)", står bestyrelsesformand Carsten Bank-Mikkelsen citeret i præsentationen.

Placeringen på Jørn Rydahls grund var blandt andet forbundet med politiske bekymringer for den trafikale situation i området, hvis der pludselig skulle være dagligvarehandel på hans ejendom.

Men Rema 1000 var tilsyneladende villige til at gå langt for at få Jørn Rydahls grund.

Faktisk så langt, at Rema 1000 og udviklingsselskabet, der arbejdede med sagen, inden politikernes beslutning tilbød 3 millioner kroner + moms til kommunen i en såkaldt udbygningsaftale.

Pengene kunne bruges til vejomlægning og trafikale ændringer i området, hvis kæden fik lov til at etablere sig på Jørn Rydahls ejendom.

- Jeg synes selv, at det er et voldsomt beløb til en udbygningsaftale med Skanderborg Kommune, men hvis det er det, der skal til for at dokumentere, at vores løsning ikke belaster kommunens økonomi og i øvrigt er med til at sikre realiseringen af en solid og tryg løsning, som umiddelbart kan realiseres her i 2021, så ok, lyder det i tilbuddet.

Kommune videresendte tilbud til konkurrenten

Efter at have modtaget tilbuddet sendte en medarbejder i kommunens forvaltning så dét tilbud fra Rema 1000 til Brugsforeningen Tryg ”til orientering”.

I tilbuddet modtog Brugsforeningen Remas tilbudstekst bortset fra det konkrete beløb, der var markeret med et "x".

Allerede samme dag sendte Brugsforeningen Tryg en mail til kommunen. Her fremhævede brugsforeningen, at den også gerne ville lægge et millionbeløb til trafikalt brug i området.

Det viser dokumenter, DR har fået aktindsigt i.

Alt dette skete, inden de lokale politikere skulle træffe deres endelige beslutning om, hvor den nye butik skulle ligge.

- Nu har jeg ikke så meget juridisk forstand, men umiddelbart tænker jeg, at det er urent trav, siger Jørn Rydahl.

Skanderborg Kommunes borgmester Frands Fischer (S) har ikke ønsket at stille op til interview med DR.

I et mailsvar skriver kommunaldirektør i Skanderborg Lars Clement, at kommunen ikke mener, at videresendelsen er et problem. Kommunen har efter DR's henvendelse spurgt Rema 1000, om kæden anser tilbuddet for fortroligt. Det er ikke tilfældet.

Klaus Josefsen (tv.) er ekstern lektor i forvaltnings- og kommunalret på Aarhus Universitet og har været juridisk chefrådgiver i det kommunale. Rasmus Grønved Nielsen (th.) er lektor i forvaltningsret og dr.jur. på Københavns Universitet. De har kigget på forløbet omkring Rema 1000's indtog i Ry. (Foto: © Collage: Emil Nordkvist Johansson)

DR har forelagt forløbet for to eksperter i forvaltningsret.

De mener dog, at videresendelsen er problematisk. Det skyldes blandt andet, at de to aktører på tidspunktet for videresendelsen havde to forskellige løsninger som førsteprioriteter i en sag, som der ikke var truffet beslutning i endnu.

- Rema siger, at de foretrækker løsning A, og kommunen ved, at Brugsforeningen foretrækker løsning B. Når kommunen videresender Remas løsning til foreningen - velvidende, at der ikke er sammenfald af interesser – så er det efter min vurdering problematisk, siger Rasmus Grønved Nielsen, der er lektor i forvaltningsret og dr. jur. ved Københavns Universitet.

Klaus Josefsen er ekstern lektor i forvaltnings- og kommunalret på Aarhus Universitet. Han har også været juridisk chefrådgiver i kommunalt regi.

Klaus Josefsen mener klart, at videresendelsen ikke er "efter bogen".

- Jeg undrer mig meget over det, for det er helt usædvanligt. Og det er uhørt. Det gør man ikke, siger han.

- Selve den her videresendelse giver jo utvivlsomt Brugsforeningen en fordel her.

Papirspor mangler

Når det kommer til, hvem der tog initiativ til videresendelsen af Remas tilbud, er parterne ikke enige.

Ifølge Skanderborg Kommune bad Brugsforeningen Tryg om tilbuddet. Men kommunen har ikke noget notat, der dokumenterer, hvorfor tilbuddet blev sendt videre.

Brugsforeningen Tryg husker på den anden side ikke at have bedt om tilbuddet, skriver formand Carsten Bank-Mikkelsen til DR.

Kommunen erkender i en mail til DR, at det burde have fremgået, at Brugsforeningen Tryg - i hvert fald ifølge kommunen - bad om Rema 1000's tilbud.

- Det er jo problematisk, at man ikke kan dokumentere, hvad der er sket i en sag helt generelt. Det medfører, at vi ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned i sagen, siger Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.

Eksperter: Manglende referater er i strid med Offentlighedsloven

Videresendelsen er ikke det eneste, som kommunen ifølge eksperterne mangler dokumentation for.

I forløbet op til politikernes beslutning har Brugsforeningen Tryg holdt flere møder med Skanderborg Kommune, som DR ikke har kunnet få udleveret referaterne fra.

Det gælder et møde med borgmester Frands Fischer (S) og kommunaldirektør Lars Clement 2. marts 2021, hvor Brugsforeningen Tryg inden mødet fremsender flere spørgsmål, som foreningen gerne vil drøfte på mødet.

Et af dem lyder "antager kommunen, at vi arbejder imod en Rema i Ry?".

Også 8. marts har der været møde mellem kommunens forvaltning og Brugsforeningen Tryg. Her ville kommunen give Brugsforeningen Tryg en mere visuel status og drøfte, hvilke praktiske og økonomiske perspektiver Brugsforeningen så i sagen om den nye butik i området.

Men Skanderborg Kommune har altså ikke kunnet fremvise referater fra de to møder, selv om DR har anmodet om aktindsigt i dem.

For de eksisterer ikke.

Begge eksperter vurderer, at Skanderborg Kommune har tilsidesat notatpligten i Offentlighedsloven ved ikke at have referater af møderne med Brugsforeningen.

Ud fra temaerne vurderer eksperterne nemlig, at møderne indgår som led i forstadierne til en afgørelsessag.

Det er ikke bare ligegyldige mellemregninger?

- Nej, det er det ikke, for vi ved jo ikke, hvad der er foregået der, siger Klaus Josefsen.

- Det er et problem, for nu kan vi ikke dokumentere, hvad der er sket. Kommunen kan ikke dokumentere det, og vi er efterladt til at spekulere om, hvad der er sket, siger Rasmus Grønved Nielsen.

- Det kaster jo et ikke-hensigtsmæssigt skær over kommunens sagsbehandling, som tangerer noget, der er uprofessionelt, siger Klaus Josefsen.

Hverken Skanderborg Kommune eller Brugsforeningen Tryg har ønsket at stille op til interview med DR. (Foto: © Foto og collage: Emil Nordkvist Johansson)

Skanderborg Kommune står tilbage med et forklaringsproblem, mener juristerne.

- Det giver anledning til helt forståelige spekulationer om, at når der ikke er taget notat, så er det fordi, at der er grund til at skjule noget. Og det kan vi jo ikke vide. Men jeg kan godt forstå, at man tænker det, hvis man i øvrigt er involveret i sagen, siger Rasmus Grønved Nielsen.

Kommune vil - måske - ændre praksis

DR har forelagt Skanderborg Kommune eksperternes kritik.

Kommunen mener ikke, at der burde være ført notat på møderne. Det skyldes, at kommunen ikke mener, at der er tale om forstadier til en afgørelsessag.

- Men det er klart, at hvis der på grund af en tidsmæssig sammenhæng kan være behov for efterfølgende at kunne dokumentere, at der netop IKKE har været tale om forstadier til en afgørelsessag, vil vi vurdere, om kritikken giver anledning til at ændre noget i vores notatpraksis fremadrettet, skriver kommunaldirektør Lars Clement.

- Det, der står tilbage, er, at byrådet ud fra faglige vurderinger har valgt at placere en tredje dagligvarebutik som en del af en samlet torveløsning og et byrum med høj kvalitet til gavn for borgerne i Ry. Hverken Rema eller Brugsforeningen har fået alt det, de ønskede, men begge parter er tilfredse med den politisk valgte løsning.

Hverken Brugsforeningen Tryg eller Rema 1000 har ønsket at stille op til interview.

- Vi var og er af den overbevisning, at byens borgere foretrækker en pæn, velfungerende og samlet løsning med torvedannelse og fordelingsveje, der tilgodeser alle områdets butikker ligeligt. En løsning, hvor man kan parkere ét sted centralt i området og så bevæge sig rundt mellem butikkerne, skriver bestyrelsesformand Carsten Bank-Mikkelsen til DR.

Brugsforeningen agter nu at sælge en af sine grunde på den anden side af vejen fra Jørn Rydahls forretning til netop Rema 1000, lyder det.

Skuffet over kommunens behandling

Jørn Rydahl fik altså ikke solgt sin grund til Rema. Og det skuffer ham at høre, at eksperterne ikke mener, at kommunen her ageret korrekt i sagen.

Jørn Rydahl fortsætter ufortrødent sin forretning på Brunhøj i Ry, efter at salget til Rema gik i vasken. (Foto: © Lasse Uttrup)

Efter at salget af grunden glippede, har mange af de faste kunder været forbi Jørn Rydahl for at spørge til sagen. En del har spurgt, om han er bitter.

- Jeg er ikke bitter, har jeg altid svaret. Jeg er måske skuffet over den måde, kommunen har behandlet mig på.

Og det handler ikke bare om, at du er træt af, at du ikke kom af med tanken?

- Nej, det handler det ikke om. Jeg driver jo min forretning videre nu stadigvæk, og det er jeg rigtig glad for og har været det i mange, mange år, siger Jørn Rydahl.

- Jeg mener, at man skal have lige vilkår med sådan noget her, og det synes jeg ikke, at vi har haft. Jeg synes, at kommunen har behandlet os rigtig dårligt, siger Jørn Rydahl.