Renserier får lov til at forurene

Naboer til de fleste renserier udsættes for større mængder af opløsningsmidlet perchlor, end godt er. Renserierne bruger perchlor til at fjerne snavs fra tøjet, men kemikaliet der mistænkes for at være kræftfremkaldende, siver også ud i luften til naboerne, skriver Politiken.

Naboer til de fleste renserier udsættes for større mængder afopløsningsmidlet perchlor, end godt er.

Renserierne bruger perchlor til at fjerne snavs fra tøjet, menkemikaliet der mistænkes for at være kræftfremkaldende, siver ogsåud i luften til naboerne, skriver Politiken.

En række sundhedsmyndigheder og eksperter har anbefalet atindføre EUs grænse på 0,006 mg perchlor pr. kubikmeter luft frarenserierne.

Men miljøminister Hans Christian Schmidt har forhøjet dengrænseværdi 17 gange - til 0,1 fordi mange renserier ellers måttelukke, fordi det vil blive for dyrt for dem.

Facebook
Twitter