Retskorrespondent: Peter Madsen har intet at miste i ankesag

I dag begynder ankesagen i ubådssagen. Peter Madsen, der i byretten blev idømt livsvarigt fængsel for at dræbe og mishandle Kim Wall, vil have straffen sat ned.

I dag begynder ankesagen mod Peter Madsen i Østre Landsret. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Peter Madsen er dømt for drab. Det bliver der ikke lavet om på.

Københavns Byret konkluderede i en usædvanlig detaljeret afgørelse i slutningen af april, at Peter Madsen natten efter den 10. august sidste år havde pint og mishandlet den 30-årige unge svenske journalist Kim Wall, til hun døde.

Når landsretten i dag klokken 9.30 indleder ankesagen i ubådssagen, bliver der ikke ændret på denne konklusion. Den står fast til tid og evighed. Peter Madsen har valgt ikke at anke skyldkendelsen, kun straffens længde.

Det eneste landsretten over tre retsdage i denne og næste uge skal tage stilling til er, om Peter Madsen fik den rigtige straf. Om livsvarigt fængsel er den rigtige straf for den forbrydelse, han har begået.

Det er således et spørgsmål om den tidligere ubådskaptajn skal mange år i fængsel eller rigtigt mange år i fængsel. Og eftersom han fik lovens tungeste straf i byretten, har han intet at miste.

Nye dommere, domsmænd og anklager

Dommerne er nye, domsmændene er nye og anklager i byretten Jakob Buch-Jepsen er skiftet ud med anklager Kristian Kirk, der også var anklager i Kundby-sagen.

Til gengæld vil Peter Madsen også i landsretten blive forsvaret af advokat Betina Hald Engmark.

Mange har spurgt mig, om man kan konkludere, at Peter Madsen reelt har tilstået mishandlingen af og drabet på Kim Wall, når han alene har anket straffens længde. Til det er svaret nej.

Ifølge hans advokat Betina Hald Engmark nægter Peter Madsen fortsat drabet, han har bare ikke "energien til at kæmpe mere", har hun blandt andet udtalt.

Rent taktisk kan det imidlertid også handle om, at Peter Madsen og hans forsvarer har erkendt, at landsretten, med de beviser anklagemyndigheden har, ville komme frem til samme resultat som Københavns Byret.

Og at forsvaret for Peter Madsen vurderer, at det er lettere at overbevise landsretten om en lavere straf, hvis hele bevisførelsen, der blev udrullet over 12 retsdage i byretten, ikke skal udpensles på samme måde i landsretten.

Retten skal afgøre: Hvad er en passende straf?

Og mange eksperter mener da også at Peter Madsen har en reel chance for at få sat straffen ned. I Danmark er det nemlig usædvanligt med en straf på livsvarigt fængsel for ét drab, når man som Peter Madsen ikke tidligere er straffet.

I Danmark er normalstraffen for ét drab 12 års fængsel, men straffen stiger, hvis der er tale om skærpende omstændigheder. Det er der i denne sag, fordi Peter Madsen også er kendt skyldig i at have pint og mishandlet Kim Wall, mens hun var i live.

Derfor mener flere eksperter, at det vil være passende med en straf på op til 16 års fængsel – der er den længste tidsbestemte straf man kan få i Danmark.

Til gengæld vil anklager Kristian Kirk argumentere for, at Peter Madsen er farlig. Med Peter Madsens mentalerklæring i hånden vil han sige, at hvis landsretten ikke idømmer ham livsvarigt fængsel, så skal han i stedet idømmes forvaring. Forvaring er ligesom livsvarigt fængsel en tidsubegrænset straf, selv om det formelt hedder en sanktion.

Men det er altså her, slaget skal stå: Hvad er en passende straf for den forbrydelse Peter Madsen er dømt for at have begået?

Derfor vil størstedelen af retdagene være en gennemgang – og sandsynligvis uddybning - af byrettens dom.

Peter Madsens skiftende forklaringer, hvor han først sagde, at Kim Wall havde fået en luge i hovedet, og senere at hun var død som følge af gasser i ubåden, bliver tilgengæld ikke en del af sagen i landsretssagen.

For én ting står fast: Peter Madsen er kendt skyldig i at have dræbt og mishandlet Kim Wall.