Retssikkerheden truet af dårlige tolke

De tolke, der bliver brugt i danske retssale, er ikke dygtige nok, og det er et problem for retssikkerheden.

Retssikkerheden i Danmark bliver udfordret af dårlige tolke

De tolke, der bliver brugt i danske retssale, er ikke dygtige nok, og det er et problem for retssikkerheden.

Sådan lyder det fra en lang række danske dommere i et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, hvor to forskere har spurgt 170 domstols-jurister, og det viste sig, at tre ud af fire har oplevet dårlige tolke.

- De oplever, at en del tolke ikke tolker præcist og korrekt, og at mange tolke fører samtaler i retsmødet med den fremmedsprogede, uden at dommere og advokater bliver informeret om, hvad de taler om, og det oplever mange dommere som direkte mistænkeligt. Derudover oplever de en del tolke, der ikke taler godt nok dansk og ikke forstår det danske retssystem og det juridiske sprog, siger lektor Tina Paulsen Christensen.

Kendt problem

En af Aarhus' mest erfarne forsvarsadvokater, Hans Kjellund, kender kun alt for godt til problemet.

- Hvis der stilles et spørgsmål til den tiltale i øst via tolken, og tolken så svarer i vest, så kan vi jo godt regne ud, at de ikke forstår hinanden. Og der har jeg flere gange været ude for, at vi måtte udsætte retsmødet, fordi vi ikke havde en ordentlig tolk, siger Hans Kjellund. Han kan godt forestille sig, at nogen er blevet uskyldigt dømt, fordi der er gået noget galt i kommunikationen.

- Det juridiske sprog er meget teknisk, så man skal have en vis baggrundsviden for at kunne oversætte bare nogenlunde korrekt. Så jeg kan ikke udelukke, at folk er blevet dømt for for meget, eller blevet dømt hvor de ikke burde være dømt på grund af forkert tolkning, siger han.

Mere uddannelse

Både forskerne og forsvarsadvokaten er enige om, at løsningen på problemet hedder mere og bedre uddannelse.

- Handelshøjskolen i Aarhus uddanner kun tolke i 5-6 hovedsprog, og så prøver man at hive nogen ind der kan arabisk eller andet, og man har også nogle, men det er alt for få, siger forsvarsadvokat, Hans Kjellund.

- Jeg mener, Danmark skal prioritere sprog og tolkeuddannelser højere. Det er den eneste måde, vi kan garantere fremmedsprogede de samme rettigheder som danskere, hvis de kommer for en domstol i Danmark, siger lektor Tina Paulsen Christensen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk