Retten afviser Dan-Bunkerings forsvarer: Vil ikke sende sagen til EU-Domstolen

Forsvarerne mener, at sagen om jetbrændstof til brug i Syrien falder uden for EU's sanktioner.

Hvis jetbrændstof leveret af Dan-Bunkering er nået frem til Syrien, så gør det en forskel om det er endt i syriske kampfly eller i en russisk Sukhoi Su-24 som denne. Det mener forsvarerne i Dan-Bunkeringsagen. (Foto: handout © Scanpix Denmark)

Forsvarerne i sagen om det fynske firma Dan-Bunkering led torsdag et nederlag ved Retten i Odense.

Dan-Bunkering er sammen med ejerselskabet Bunker Holding og topdirektøren Keld Demant tiltalt for at have leveret jetbrændstof til brug i Syrien i strid med EU's sanktioner. Og forsvarerne havde onsdag argumenteret for, at retten burde søge hjælp hos EU-Domstolen i Luxemborg, fordi sagen er så kompliceret.

Derfor var der spænding om torsdagens retsmøde. For retsformand Jens Lind skulle indlede mødet med at afsige kendelse om, hvorvidt retten ville spørge EU-Domstolen til råds. Det kunne sætte sagen på pause i mange måneder og udsætte dommen, der ventes inden jul.

Men da døren ind til retslokalet gik op kort efter klokken ni, og retsformanden og følge trådte ind, var det med deres sædvanlige tykke mapper og papirer under armen. Det tydede på, at retssagen nok ville gå videre. Og ganske rigtigt.

Retsfomanden tog ordet og afviste forsvarernes anmodning.

- Retten finder ikke, at det er nødvendigt at spørge EU-Domstolen om at fortolke retsgrundlaget og træffe afgørelse i sagen, lød det fra Jens Lind.

Herefter kunne retten fortsætte sit arbejde. Og derfor bliver det Jens Lind og de to domsmænd, der med en dom skal tage stilling til Dan-Bunkerings pointer.

Uenighed om, hvem sanktionerne egentlig gælder

Helt overordnet mener Dan-Bunkering, at de leverancer af jetbrændstof, som de er tiltalt for, overhovedet ikke falder inden for EU’s sanktioner.

Ifølge anklagerne er jetbrændstoffet via mellemled endt i russiske kampfly i Syrien.

- Men EU's forbud mod leverancer af jetbrændstof gælder kun, hvis det er endt hos syrere i Syrien, lød det fra Dan-Bunkerings forsvarer, Jacob Skude Rasmussen.

Rusland sendte kampfly til Syrien i september 2015 og begyndte herefter heftige bombardementer til støtte for Syriens præsident, Bashar al-Assad. Men Rusland blev ikke nævnt, da EU i 2014 forbød leverancer af jetbrændstof til brug i Syrien, forklarede Dan-Bunkerings forsvarer i retten.

Jacob Skude Rasmussen pegede på, at også vestlige lande som Danmark og USA har sendt kampfly ind over Syrien for at bombe islamistiske grupper, og at ingen i den forbindelse har stillet spørgsmålstegn ved, hvor deres jetbrændstof kom fra.

- Forbuddet omfatter ikke andre landes brug af jetbrændstof i Syrien, konkluderede forsvareren og tilføjede:

- Det er meget vidtgående, hvis det er private virksomheder, der skal afgøre, hvem der er de gode eller de onde i Syrien.

Anklager: Russiske styrker er omfattet

Anklagerne mener derimod ikke, der er tvivl om, at EU's forbud omfatter de russiske styrker, som bombede til støtte for det syriske styre.

- Forbuddet er så bredt formuleret, at andre end syrere må være omfattet, sagde senioranklager Andreas Laursen i retten.

Senioranklageren pointerede, at da Rusland gik ind i krigen, var det på den syriske præsident Bashar al-Assads side.

- Formålet med sanktionerne var at ramme Assadstyret, fordi styret undertrykker befolkningen. Rusland vendte krigen til Assads fordel, det har vi hørt ekspertvidner forklare. Dermed falder formålet med sanktionerne i hak: at forhindre undertrykkelsen, lød det fra Andreas Laursen.

Et spørgsmål om kædeansvar

Uanset hvem forbuddet omfatter, mener forsvarerne, at Dan-Bunkerings ansvar sluttede længe før leverancerne af jetbrændstof eventuelt nåede frem til Syrien.

Ifølge tiltalen leverede firmaet fra 2015 til 2017 jetbrændstof til russiske skibe, der sejlede det videre til Syrien - i nogen tilfælde efter at brændstoffet var blevet omlastet til et nyt skib i Middelhavet.

- Dan-Bunkering har kun leveret jetbrændstof i europæiske havne i Grækenland, Cypern, Tyrkiet og Malta, sagde firmaets forsvarer Jacob Skude Rasmussen i retten onsdag.

EU's sanktioner gør det forbudt at levere jetbrændstof både direkte og indirekte til Syrien.

- Men vi mener ikke, at ordet 'indirekte' betyder, at der er et ansvar for, hvad det næste led i kæden gør ved produktet, sagde forsvareren.

Havnen Banias i Syrien, hvor russiske skibe anløb med jetbrændstof til russiske kampfly, drives af det regeringsejede olietransportselskab, Syrian Company for Oil Transport. Om jetbrændstoffet kom på syriske eller russiske hænder, er ifølge Dan-Bunkerings forsvarere afgørende for, om leverancerne var ulovlige. Billedet er fra det syriske selskabs hjemmeside.

Jacob Skude Rasmussen mente også, som en tredje pointe, at Dan-Bunkering kun kan dømmes efter EU-lovgivningen, hvis firmaet vidste, at det overtrådte forbuddet og ikke alene burde have vidst det.

Dan-Bunkering nægter sig skyldige

Også de udlægninger af EU's sanktioner er anklagemyndigheden uenig i.

Men den tvist fastslog retsformand Jens Lind altså torsdag, at Retten i Odense godt kan tage stilling til uden at sende spørgsmålene ned til EU-Domstolen.

I en pressemeddelelse, som Dan-Bunkering udsendte kort efter, at retsformanden havde afsagt kendelsen, skriver firmaet:

- Vi havde gerne set, at spørgsmålene var blevet forelagt EU-Domstolen, da de er af principiel karakter, men tager afgørelsen som udtryk for, at selskabernes indlæg har været med til at skabe klarhed.

Dan-Bunkering, ejerselskabet Bunker Holding og Bunker Holdings administrerende direktør, Keld Demant, nægter sig alle skyldige.

Herunder kan du se hele historien om, hvordan det fynske firma er blandet ind i sagen om brændstof til bombetogter i Syrien.

FacebookTwitter