Revolutionerende biogasanlæg indviet på DTU

Et nyt anlæg, der kan fremstille biobrændstof af halm, er blevet indviet på Danmarks Tekniske Universitet.

Et nyt anlæg, der kan fremstille biobrændstof af halm, er blevet indviet på Danmarks Tekniske Universitet.

Anlægget bringer Danmark helt i front internationalt, når det gælder om at udvikle anden generations teknologi, der udnytter restprodukter fra landbruget, fx halm, til bioætanol.

Den første generation af teknologien bruger landbrugsprodukter som korn og sukkerplanter til formålet.

Anlægget er det første af sin slags i verden, og fremstiller ikke kun bioætanol, men også andre energiprodukter som metangas, brint og et fast restprodukt, der kan bruges til brændselspiller.

Facebook
Twitter