Rift om studiepladserne til sommer: Politikere opfordrer til flere studiepladser og bredere søgning

Dansk Erhverv vurderer, at flere unge vil søge ind på en uddannelse til sommer. Minister vil ikke fjerne uddannelsesloft.

Dansk Erhverv forventer en stigning i søgningen mod de videregående uddannelser til sommer på grund af coronakrisen. (Foto: © Olafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Der bliver formentlig rift om pladserne på de populære uddannelser til sommer.

Dansk Erhverv vurderer, at flere unge end normalt vil søge ind på en uddannelse på grund af coronapandemien.

Flere partier mener derfor, at man bør øge optaget på flere uddannelser.

Men det går uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ikke ind for.

- Vi har loft på nogle uddannelser i dag, og det vil jeg meget nødigt fjerne. Vi politikere har et ansvar for ikke at uddanne folk til arbejdsløshed, men til det, der er brug for, siger hun.

Flere studiepladser til flere ansøgere

Uddannelsesordfører for De Radikale Katrine Robsøe er enig i Dansk Erhvervs vurdering af mangel på pladser til de unge studieansøgere. Billedet begyndte at tegne sig allerede i marts, hvor ti procent flere ansøgere end sidste år søgte ind på kvote to, fortæller hun.

- Alt tyder på, at vi kommer til at stå med en masse mennesker, som søger ind på uddannelserne, uden at vi har studiepladser til dem alle sammen, siger hun.

Og hun mener, at en af løsningerne er flere studiepladser.

- Skulle vi ikke bredt få skaffet nogle flere studiepladser, når nu der kommer et langt større tryk? siger hun.

Patientforening: Der mangler læger og sygeplejersker

Et af de steder, hvor der særligt er behov for flere studiepladser og flere nyuddannede, er på lægestudiet og sygeplejerskeuddannelsen, mener Patientforeningen.

- Sygeplejerskerne har været ude at sige, at de er overstressede nu, og de har omstillet sig og omstillet sig og omstillet sig, siger formand for Patientforeningen Niels Jørgen Langkilde og fortsætter:

- Der er behov for ekstra sygeplejersker og læger – både nu og efter coronapandemien er overstået.

Han tror også, at der er mulighed for at få mange unge til at vælge netop de uddannelser nu, både på grund af coronakrisen og på grund af beskæftigelsesmulighederne.

- Jeg tror, at rigtig mange unge vil være topmotiverede for at blive læger og sygeplejersker, og der er et enormt behov, og den her krise har vist os, at der har været for få læger og sygeplejersker at trække på i visse situationer.

Større spredning fagligt og geografisk

Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Ulla Tørnæs, opfodrer de unge til at søge bredere både fagligt og geografisk.

- De unge skal tænke sig rigtig godt om, og de skal søge bredere, og de skal kigge på, hvor der er mulighed for efterfølgende beskæftigelse, siger hun.

Men hun vil dog ikke afvise, at de vil se på antallet af pladser på en række uddannelser.

- Vi skal have set på dimensioneringen, så vi sikrer, at der er et godt match imellem det, som arbejdsmarkedet efterspørger som kvalifikationer, og det, de unge uddanner sig som, siger hun.

- For mig er der ikke nogen tvivl om, at Dansk Erhverv har ret i sin antagelse om, at der vil være flere unge, som vælger at søge ind på uddannelserne, end de tidligere år, siger uddannelses- og forskningsordfører for Venstre, Ulla Tørnæs. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Uddannelsesordfører for De Radikale Katrine Robsøe er enig med Ulla Tørnæs i, at de unge skal søge bredt, men mener ikke, at krisen skal gå ud over de unge.

- Det kan jo ikke være de unge, der skal betale prisen med deres uddannelse for den sundhedskrise, vi står i lige nu. Vi skal give de unge den bedste mulighed for at komme i gang med deres uddannelse ved at skaffe nogle flere uddannelsespladser, siger Katrine Robsøe.

Positivt med flere studerende

Uddannelsesordfører i Enhedslisten Mai Villadsen ser positivt på, hvis flere unge vil søge ind på en uddannelse, men det kræver også nok pladser, mener hun.

- Jeg er enig med ministeren i, at vi skal opfordre de unge til at søge bredt, men de sidste mange år har vi simpelthen skåret så hårdt i antallet af pladser på studierne, at det er på tide at give mere slip, siger hun.

Mai Villadsen opfordrer til flere pladser på blandt andet sygeplejestudiet, lægestudiet og pædagoguddannelsen.

- Vi skal for alt i verden forsøge at undgå en situation, hvor der kommer stigning i ungdomsarbejdsløsheden. Derfor synes jeg, at vi skal åbne op for flere uddannelsespladser på nogle af de uddannelser, der bliver hurtigt fyldt op i dag.

Ledige pladser på lærer- og pædagoguddannelsen

På Københavns Professionshøjskole er rektor Stefan Hermann fortrøstningsfuld.

- Situationen er heldigvis sådan, at der faktisk er ledige pladser på for eksempel lærer- og pædagoguddannelsen. Så på en lang række steder kan man godt få en uddannelse uden at lave ekstra pladser, siger han.

Men han er også fortaler for, at der skal tænkes i ekstra studiepladser på enkelte uddannelser.

- Først og fremmest handler det om at få endnu flere til at læse de steder, hvor der virkelig er en betydelig mangel på uddannede, siger Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole. (Foto: © NIELS AHLMANN OLESEN, Scanpix)

- For eksempel afviser vi hvert år mange studerende til sygeplejerske- og jordemoderuddannelserne, så der skal man tale om at lave ekstra pladser - særligt fordi de mangler ude på sygehusene og fødeafdelingerne, siger Stefan Hermann.

Men han understreger, at det samtidig er vigtigt også at gøre opmærksom på, hvor der er ledige uddannelsespladser.

- Coronakrisen har også været med til at give et vidnesbyrd om, hvor vigtige funktioner som pædagoger, lærere, sygeplejersker og bioanalytikere er, siger Stefan Hermann og fortsætter:

- Det håber vi også vil afspejle sig i de unges søgemønstre på kvote 1 her til sommer.

Opdateret med en rettelse i Dansk Erhvervs vurdering af, hvorfor flere unge søger ind på en uddannelse til sommer.