Rige hjertebehandles først

Rige hjertesyge får flere operationer end fattige, viser en undersøgelse. Hjerteforeningens formand er vred.

Indkomst og uddannelse spiller en rolle, når patienter skal have ikke-akutte hjeteoperationer. (© DR)

I en periode på seks måneder efter en blodprop i hjertet havde patienter med høj indkomst 18 procent større sandsynlighed for at få foretaget en ikkeakut ballonudvidelse eller en bypassoperation end patientgruppen med lav indkomst.

Det viser en stor undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, skriver Politiken.

At social status gør en forskel, understreges yderligere af en anden pointe i undersøgelsen: Der ses ikke en social ulighed blandt de patienter, som har fået foretaget en akut ballonudvidelse.

For i den akutte fase har lægerne ikke mulighed for at inddrage sociale vilkår i deres bedømmelse af situationen, men fokuserer udelukkende på patientens tilstand, skriver Politiken.

38.803 patienter undersøgt

Dermed står det klart, at jo højere indtægt, jo større chance for at undgå døden på grund af et hjerteanfald, fastslår læge og ph.d. Jeppe N. Rasmussen, der har gennemført undersøgelsen på baggrund af data fra 38.803 patienter i alderen 30 til 74 år.

- Personer med høj indkomst er i højere grad bekendte med mulighederne for ballonudvidelser og bypassoperationer og presser systemet for at få foretaget en operation. Måske har de endda en læge i omgangskredsen, forklarer han.

Vred formand

Hjerteforeningens formand, Peter Clemmensen, er vred:

- Mennesker med de laveste indkomster modtager ikke den nødvendige udredning og behandling for deres hjerte-kar-lidelser, og det er meget utilfredsstillende, siger han til Politiken.

Facebook
Twitter