Rigets fødselschef siger stop: Vi er alt for tit i 'rød zone'

Efter 14 år kan chefen ikke længere forsvare at lede Rigets fødeafdeling på grund af besparelser.

Klinikchef Morten Hedegaard har blandt andet været fødselslæge ved kronprinsesse Marys og prinsesse Maries fødsler. (© Arkivfoto: DR Nyheder)

Klinikchef på Rigshospitalets fødeafdeling, Morten Hedegaard, har valgt at forlade sit job efter 14 år.

For sparekniven har nu skåret så meget af afdelingen, at han ikke længere kan stå inde for det, oplyste han ifølge Politiken i går i en mail til medarbejderne.

Det hænger ikke sammen, at fødselstallet stiger i Region Hovedstaden samtidig med, at afdelingen får fjernet mange af ressourcerne, fortæller han til DR Nyheder.

- Det bliver sværere og sværere at få økonomien til at hænge sammen. Det er jo min opgave at sørge for, at der er de rigtige mennesker på de rigtige poster på de rigtige tidspunkter, og det bliver sværere og sværere med en reduceret økonomi, siger Morten Hedegaard.

- Fødselstallet i Region Hovedstaden er jo ekstremt stigende i øjeblikket. Jordemødre, læger og sygeplejersker har rigtig travlt.

Fik påbud fra Arbejdstilsynet

At afdelingen på Riget har svært ved at levere et tilfredsstillende stykke arbejde og ikke mindst leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger blev tydeligt i januar i år, da Arbejdstilsynet gav fødeafdelingen et påbud som følge af det store arbejdspres.

Af Arbejdstilsynets rapport fremgår det, at der ikke er blevet taget ordentligt imod de fødende, hvilket senere har givet ekstra arbejde med at 'skabe ro og samarbejde under fødslen'.

Yderligere står der i rapporten, at afdelingen har haft problemer med at finde tid til igangsatte fødsler: 'Derfor sendes der ugentligt fødende hjem, der var mødt til en tid til igangsættelse." Det fremgår, at der er mundtlige klager, gråd og vredesudbrud som følge', lyder det i rapporten.

I et forsøg på at forbedre arbejdsforholdene har Morten Hedegaard og hans stab indført et særligt zonesystem, der jævnligt 'tager temperaturen på fødegangen', som Morten Hedegaard formulerer det.

- Vi kalder det grøn zone, når der er fin balance i tingene, gul zone, når det går knap så godt. Og rød zone, hvis det er kritisk. Og jeg synes, at vi alt for tit er i rød zone. Det er en belastning for medarbejderne og for os som ledere, forklarer han.

Barselshotel sparet væk

Besparelserne på fødeafdelingen har stået på i flere år. Senest er Rigshospitalets barselshotel blevet sparet væk. Og nu kan Morten Hedegaard ikke længere finde på flere holdbare løsninger. Nye kræfter må til, siger han.

- Jeg har prøvet at kæmpe for, at forholdene blev bedre, men jeg synes ikke, jeg når målet. Så må man jo på et tidspunkt tænke, at der er nogen andre, som kan gøre det bedre end en selv, siger han.

- Jeg har sagt det i lang tid og føler ikke rigtig, at vi kommer videre, så jeg skal bruge mit krudt på noget andet, siger han og understreger, at beslutningen er taget med vemod.

- Det er en fantastisk og enestående afdeling. Jeg forlader den ikke med glæde, siger Morten Hedegaard.

Ifølge Jordemoderforeningen er unødig travlhed på fødegangen et velkendt fænomen på hospitaler over hele landet. Folketinget afsatte derfor sidste år 50 millioner kroner årligt til de pressede fødeafdelinger.

Af den pulje har Rigshospitalet fået godt fire millioner kroner, men besparelserne i Region Hovedstaden er langt større end de ekstra penge.

Ifølge Region Hovedstaden mangler der også jordmødre, hvorfor man har bedt om at få optaget flere på uddannelsen i København.