Rigsadvokat om Dan-Bunkering-sag: Meget beklageligt, at den lå stille

Fyns Politi missede flere muligheder for at efterforske sag om jetbrændstof brugt i Syrien.

At sagen om Dan-Bunkering ”reelt lå stille” hos politiet i mere end et år, kalder Rigsadvokaten i redegørelsen ”meget beklageligt.” (Foto: Aslak Elias Kelkka © dr)

En politianmeldelse fra Erhvervsstyrelsen, en indberetning fra Danske Bank og materiale oversendt fra Udenrigsministeriet.

Det er oplysninger, Fyns Politi har fået i 2017 og 2018 om virksomheden Dan-Bunkerings mulige brud på EU-sanktioner - oplysninger, som burde have fået politiet til at lave en hurtig efterforskning af sagen.

Men det skete ikke, og det beklager Rigsadvokaten nu.

- Det samlede tidsforløb i sagen har været for langvarigt, konkluderer rigsadvokat Jan Reckendorff i sin redegørelse, som er sendt til justitsminister Nick Hækkerup (S).

Redegørelsen blev bestilt, efter at DR i april afslørede, at sagen om Dan-Bunkerings mulige brud på EU’s Syrien-sanktioner havde ligget hos politiet i over to år.

Efterforskning var ’vanskelig’

Rigsadvokatens otte sider lange redegørelse viser blandt andet, at Dan-Bunkering-sagen gennem en lang periode har ligget stille hos politiet.

Erhvervsstyrelsen anmeldte Dan-Bunkering til Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i februar 2017 på mistanke om brud på EU-sanktioner. Samme måned sendte SØIK, også kendt som Bagmandspolitiet, sagen videre til Fyns Politi.

Centralt i anmeldelsen var, ifølge Rigsadvokatens redegørelse, en række klassificerede oplysninger fra den amerikanske efterretningstjeneste. Oplysningerne beskrev, at Dan-Bunkering blev betalt af en russisk virksomhed for at organisere leverancer af jetbrændstof til russiske tankskibe, som herefter sejlede brændstoffet til Syrien. I anmeldelsen understregede Erhvervsstyrelsen, at der var tale om en hastesag, fordi der var ”begrundet mistanke om, at det ulovlige forhold fortsat pågik.”

Men fordi efterretningerne i anmeldelsen var klassificerede, vurderede Fyns Politi efter drøftelser med SØIK, at det var ”vanskeligt” at foretage en efterforskning. Fyns Politi forklarer, ifølge redegørelsen, blandt andet at politikredsen i marts 2017 fik besked fra Erhvervsstyrelsen om, at den ikke måtte konfrontere Dan-Bunkering med de klassificerede efterretninger fra USA.

Den melding forhindrede dog ikke, at Fyns Politi kunne have sat gang i efterforskningen på anden vis, fastslår Rigsadvokaten. Han fremhæver, at der var tale om en alvorlig sag, og politikredsen skulle have hentet hjælp hos andre politimyndigheder.

- Kredsen burde have afsøgt mulighederne for at modtage supplerende materiale, der kunne danne grundlag for den indledende efterforskning ved f.eks. kontakt til PET eller Rigspolitiet, som må antages at have kontakter i udlandet samt erfaring med afklassificering af materiale, skriver Jan Reckendorff i redegørelsen.

Ubesvarede opkald til Udenrigsministeriet

Fyns Politi har oplyst til Rigsadvokaten, at de fra juni 2017 og frem adskillige gange ringede til Udenrigsministeriet for at få ministeriet til at tage stilling til, om de amerikanske efterretninger kunne nedklassificeres. Men Udenrigsministeriet vendte ifølge redegørelsen ikke tilbage før i oktober 2018.

At sagen ”reelt lå stille” hos politiet i mere end et år, kalder Rigsadvokaten i redegørelsen ”meget beklageligt.”

Ifølge Rigsadvokaten burde Fyns Politi have presset mere på for at få en afklaring fra Udenrigsministeriet i stedet for blot at vente på, ministeriet vendte tilbage.

- Kredsen burde have rettet henvendelse til Udenrigsministeriet på højere niveau med det formål at søge at få en mere specifik tilbagemelding vedrørende sagens status og Udenrigsministeriets ageren i sagen, lyder i det redegørelsen.

På Udenrigsministeriets sagsliste om Dan-Bunkering-sagen er der ikke anført nogen henvendelser fra Fyns Politi i den periode, hvor politiet gentagne gange skal have forsøgt at kontakte ministeriet. Sagslisten, som DR har fået aktindsigt i, angiver andre kontakter mellem ministeriet og politiet, men altså ikke nogen, der svarer til oplysningerne fra Fyns Politi.

Fyns Politi ville henlægge sagen

Af Rigsadvokatens redegørelse fremgår det, at Fyns Politi i august 2018 besluttede at henlægge sagen, fordi de ikke havde hørt fra Udenrigsministeriet. Men så kom der pludselig nye oplysninger om Dan-Bunkering, som fik politiet til at skifte mening.

En indberetning fra Danske Bank oversendt til Fyns Politi i september 2018 koblede Dan-Bunkering sammen med en amerikansk retssag om leverancer af jetbrændstof til Syrien. Ifølge Danske Bank var der blevet overført 342 millioner kroner til Dan-Bunkering fra det russiske selskab Maritime, der spiller en central rolle i den amerikanske sag

Kort efter indberetningen fra Danske Bank, i oktober, besvarede Udenrigsministeriet Fyns Politis forespørgsel om at få nedklassificeret dokumenter i sagen og overleverede yderligere materiale til politikredsen.

Trods de nye oplysninger gik der flere måneder, før Fyns Politi i januar 2019 lavede en plan for, hvordan efterforskningen skulle startes op. Og først i februar var Fyns Politi til møde i Udenrigsministeriet for at få nedklassificeret de amerikanske efterretninger, som sagen tager udgangspunkt i.

Også i denne del af sagen handlede Fyns Politi for langsomt, mener Rigsadvokaten.

- Efter modtagelsen af det yderligere materiale fra Danske Bank i september 2018 og Udenrigsministeriet i oktober 2018 burde efterforskningen endvidere efter min opfattelse på dette tidspunkt havde været fremmet med større hurtighed, skriver han.

I marts 2019 – måneden efter mødet med Udenrigsministeriet – fik Fyns Politi besked om, at de amerikanske efterretninger nu ikke længere var klassificerede.

Rigsadvokaten vurderer, at der her skete et ”gennembrud i forhold til muligheden for at foretage efterforskning i sagen.”

På dette tidspunkt havde sagen ligget hos Fyns Politi i over to år.

Statsadvokaten i Viborg, Kirsten Dyrman, erkender, at sagen har haft et beklageligt forløb.

- Der bør ikke gå en masse tid med at finde ud af, hvor sagen skal placeres. Og håndteringen af indledende efterforskningsskridt burde i den her sag være foretaget hurtigere, siger Kirsten Dyrman.

Statsadvokaten i Viborg er tilsynsmyndighed for blandt andre Fyns Politi. Kirsten Dyrman betegner sagen som alvorlig.

- Og den bør selvfølgelig fremmes mest muligt. Alt andet lige bliver efterforskningen jo ikke nemmere af, at en sag bliver ældre. Det er der slet ingen tvivl om.

Afsløring satte turbo på efterforskning

DR afslørede 28. april i år, at Dan-Bunkering er involveret i en sag om leverancer af jetbrændstof brugt til russiske bombetogter i Syrien.

Kort efter afsløringen blev der ifølge redegørelsen sat turbo på efterforskningen. Der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter fra politiet og anklagemyndigheden, der skulle ”sikre de nødvendige fremskridt.” Og der blev oprettet en efterforskningsgruppe med fem mand fra Fyns Politi, som fik til opgave at komme til bunds i Dan-Bunkering-sagen.

På anmodning fra Rigsadvokaten deltager SØIK nu også i arbejdet. Men forud for det har der altså været et meget langstrakt forløb hos politiet, hvor der ikke er sket meget i sagen.

Det møder kritik fra justitsminister Nick Hækkerup (S), der i en pressemeddelelse udtaler, at politiet og anklagemyndigheden ikke har levet op til deres ansvar. Nick Hækkerup mener også, at redegørelsen rejser en række spørgsmål, og han har nu bedt Rigsadvokaten om en udbygget redegørelse, som skal kaste yderligere lys over myndighedernes rolle i sagen.

I den udbyggede redegørelse ønsker justitsministeren blandt andet en udførlig beskrivelse af, hvorfor SØIK besluttede at placere sagen hos Fyns Politi. Rigsadvokaten skriver i sin netop afleverede redegørelse blot, at SØIK vurderede, at sagen ”samlet set” ikke havde en karakter, der gjorde at den skulle behandles af SØIK. Heller ikke selvom den havde en international dimension, og der var tale om en mulig overtrædelse af en sjældent anvendt bestemmelse i straffeloven.

Imens fortsætter efterforskningen hos Fyns Politi, hvor Rigsadvokaten fortsat mener, sagen skal være placeret.

Ifølge Rigsadvokaten skal efterforskningen, udover at bringe overblik over sagens faktiske forløb, også søge at verificere DR’s seneste afsløring om, at Dan-Bunkering fortsatte med at være involveret i leverancer af jetbrændstof, der blev brugt i Syrien, også efter virksomheden var blevet kontaktet af Erhvervsstyrelsen på mistanke om netop brud på Syrien-sanktioner.

Ifølge redegørelsen oplyste Dan-Bunkering til Erhvervsstyrelsen i januar 2017, at de havde stoppet handlerne.

DR har bedt Dan-Bunkering om en kommentar til de nye oplysninger, men selskabets advokat skriver, at Dan-Bunkering ikke ønsker at kommentere Justitsministeriets pressemeddelelse om Rigsadvokatens redegørelse og i øvrigt forventer, at dialogen med myndighederne ”sker direkte med disse og ikke i medierne”.

Dan-Bunkering har tidligere over for DR afvist at have brudt EU’s sanktioner og er ikke sigtet eller tiltalt, hverken i Danmark eller USA.

Det har ikke været muligt at få et interview med justitsminister Nick Hækkerup. Han er ifølge Justitsministeriet taget på ferie.

Artiklen er opdateret med kommentar fra Statsadvokaten i Viborg.