Rigsadvokat: Umuligt at sige, hvornår teledata kan bruges igen

Nye alvorlige fejl betyder, at teledata nu ikke længere må bruges i straffesager.

Det er en drastisk beslutning, lyder det fra rigsadvokat Jan Reckendorff.

Det er ikke til at sige, hvornår anklagerne igen kan få lov til at bruge data om mobiltelefoners placering i straffesager. Efter der er fundet nye fejl, har Rigsadvokaten i dag besluttet, at teledata ikke må bruges i landets retssale de næste to måneder.

Men det kan sagtens komme til at tage længere tid.

- Det er vanskeligt at sige. Nu går vi i gang med at finde ud af, hvad der er op og ned på dette her, og hvad vi kan gøre for at sikre kvaliteten af alle de her teleoplysninger. Det arbejde er lige startet, og det er helt umuligt at sige, hvad det ender med, og hvor lang tid det vil tage. Så det kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

Hans beslutning om at udelukke teledata som bevismateriale kommer, efter Rigspolitiet har gjort Justitsministeriet opmærksom på, at der kan være fejl i de oplysninger, der viser politiet, hvor telemaster er placeret.

Politiet bruger masternes placering til at sandsynliggøre, hvor i landet en telefon bliver brugt fra.

Samtidig konstaterer Rigspolitiet også, at der fundet flere forskellige fejl i den rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne.

En drastisk beslutning

Hele teledata-sagen begyndte i juni, hvor det kom frem, at der har været en fejl i politiets it-systemer, og derfor kan være data, der er gået tabt i overførslen fra teleselskaberne til politiet.

Det betød, at 10.700 sager om alvorlig kriminalitet nu gennemgås, fordi der har været brugt teledata i dem. Efter der endnu en gang er kommet oplysninger om nye fejl, mener Rigsadvokaten ikke længere, at det er forsvarligt at bruge oplysningerne i retten.

- Dette er en meget, meget alvorlig sag, og det er en meget drastisk beslutning. Men det er en beslutning, der er nødvendig i et retssamfund. Der kan vi simpelthen ikke leve med, at oplysninger, som ikke er rigtige, kan betyde, at folk kommer i fængsel. Det er en meget alvorlig og drastisk beslutning, men det er en nødvendig beslutning, siger Jan Reckendorff.

Rigsadvokaten traf beslutningen i går, efter der både fredag og søndag kom nye oplysninger om fejl fra politiet.

Varetægtsfængslede skal måske løslades

Justitsministeriet har nedsat en uafhængig kontrolgruppe, der laver retningslinjer for gennemgangen af de mange sager.

Gennemgangen kan betyde, at folk, der lige nu sidder varetægtsfængslet, fordi teleoplysningerne har vist, at de var på et bestemt sted, da der blev begået en forbrydelse, skal løslades.

- I min instruks til anklagerne har jeg sagt, at nu skal de gennemgå de enkelte sager, hvor folk sidder varetægtsfængslet, og så skal de se, om de fortsat kan sidde varetægtsfængslet, hvis man tager teleoplysningerne ud af sagen. Hvis det er tilfældet, skal man bede om et nyt retsmøde, og så er det i sidste ende op til retten at vurdere, om der fortsat er grundlag for varetægtsfængsling, siger Jan Reckendorff.

Han er bevidst om, at det kan betyde, at skyldige sættes på fri fod, men for ham er det vigtigere at beskytte uskyldige.

- Det er en meget alvorlig beslutning, jeg har taget. Men det må være sådan i et retssamfund, at hensynet til retsfølelsen er det allervigtigste. Derfor må det være sådan, at hvis der er risiko for, at folk sidder varetægtsfængslet på et forkert grundlag, så er vi nødt til at løslade dem, siger rigsadvokaten.