Rigsadvokaten om kritik: Jeg forstår ikke alt det postyr

Juraekspert anfægter chefen for Danmarks anklagemyndighed for at løbe regeringens ærinde.

Rigsadvokat Jan Reckendorff mener ikke, at det er forkert at sige, at anklagemyndigheden bør følge regeringens ønsker. (Foto: Bjarne Luthcke © Scanpix)

Manden, der sidder i spidsen for landets øverste anklagemyndighed, har i et sjældent interview med Politiken skabt kritiske reaktioner blandt flere juraeksperter.

I interviewet udtaler rigsadvokat Jan Reckendorff, at han som anklagernes chef ”fører sagerne som regeringen ønsker det”.

Formuleringen har efterfølgende fået flere til at rette skarp kritik af Jan Reckendorff, der beskyldes for at løbe regeringens ærinde.

Blandt kritikerne er juraprofessor emerita ved Københavns Universitet Eva Smith. Hun mener, at Jan Reckendorffs udtalelse rokker ved noget grundlæggende i vores måde at tolke retssystemet på.

- Han ændrer systemet. Han anlægger en anden fortolkning af systemet end det, der er meningen, siger Eva Smith.

Objektiviteten sættes over styr

Kritikken er opstået, fordi udtalelsen ifølge Eva Smith er med til at så tvivl om rigsadvokatens objektivitet.

Ifølge juraprofessoren skal anklagemyndigheden nemlig ikke følge regeringens ønsker, men derimod de love, et flertal i Folketinget har vedtaget. Ellers risikerer man at politisere anklagemyndigheden, siger hun.

- Anklagemyndigheden skal følge landets love, og landets love udstikkes altså ikke af regeringen, det gør Folketinget. Det er derfor lovene, som et flertal i Folketinget har vedtaget, der skal fungere som anklagemyndighedens rettesnor, siger Eva Smith.

Organisatorisk er rigsadvokaten underlagt Justitsministeriet, og justitsministeren er derfor myndighedens øverste chef.

Men det er ifølge Eva Smith ikke ensbetydende med, at anklagemyndigheden skal optræde som regeringens forlængede arm.

- Det er ganske vist rigtigt, at anklagemyndigheden hører til under Justitsministeriet, men ligeså rigtigt er det jo, at anklagemyndigheden skal være uafhængig og træffe afgørelser i straffesager på et objektivt grundlag, siger Eva Smith og uddyber:

- Hvis regeringen vælger at tolke lovene på en bestemt måde, så er rigsadvokaten forpligtet til objektivt at vurdere, om han er enig i, at det er den måde, loven skal fortolkes på.

- Jeg synes helt grundlæggende, at det er et mærkeligt signal at sende, og det er ikke klædeligt for anklagemyndigheden, siger Eva Smith.

Kritikken preller af

Hovedpersonen selv, rigsadvokat Jan Reckendorff, kan ikke forstå, hvorfor hans udtalelse har affødt kritik.

- Jeg ved ikke, hvad der har skabt alt det postyr, jeg har ærlig talt svært ved at se konflikten, jeg gør sådan set bare det, der står i loven, siger Jan Reckendorff og understreger, at der hverken er noget nyt eller odiøst i, at anklagemyndigheden følger den siddende regerings ønsker.

- Jeg skal følge de signaler og retningslinjer, der kommer fra justitsministeren, som i øvrigt har demokratisk legitimitet, siger Jan Reckendorff og fastholder, at han vil gå til stregen af hvad loven tillader, så længe regeringen ønsker det.

- Det kan godt være, at det ikke før er blevet sagt så direkte, som jeg siger det, men det er den måde, jeg kommunikerer på, og det er vigtigt for mig som leder af anklagemyndigheden, at alle mine ansatte ved, hvilken retning vi skal følge, siger Jan Reckendorff.

Jan Reckendorff overtog posten som rigsadvokat tidligere i år efter Ole Hasselgaard, der efter knap seks år i spidsen for landets anklagere pludseligt valgte at trække sig fra posten.

Dengang gav Ole Hasselgaard ikke nogen nærmere begrundelse for tilbagetrækningen.

Facebook
Twitter