Rigsadvokaten: Sag om overgreb mod 13-årig skolepige kommer ikke for Højesteret

Forældre har været til møde med anklagemyndigheden efter dom, hvor lærer fik reduceret sin straf til to år.

Østre Landsret var uenige om afgørelsen, da de skulle vurdere en sag mod en idrætslærer tiltalt for blandt andet voldtægt af en elev på 13 år. (Arkiv) (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Dommen i en meget omtalt sag mod en idrætslærer, der er frifundet for voldtægt af en pige på 13 år, er ikke til at rokke.

Anklagemyndigheden vurderer, at der ikke er grundlag for at forsøge en få en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet til en ekstraordinær anke af afgørelsen til Højesteret.

Det oplyser statsadvokat Henriette Rosenborg Larsen hos Rigsadvokaten fredag.

- Vi har vendt og drejet sagen for at se, om der er grundlag for en ansøgning. Men det er der ikke, siger hun.

Læreren blev i første omgang af Retten i Næstved dømt for at have opnået samleje med eleven med trusler og tvang. Det var voldtægt, mente byretten, der i december sidste år straffede manden med fængsel i seks år.

For nylig, torsdag i sidste uge, kom Østre Landsret til et andet resultat. Den 32-årige lærer blev frifundet for voldtægt. Derimod blev han dømt for at have haft samleje med en mindreårig. Straffen blev sat ned til fængsel i to år.

Landsret langt fra enige

I landsretten var dommere og nævninger langt fra enige. Den mødende anklager udtalte, at hun var overrasket over afgørelsen. Siden har der været stor offentlig debat om sagen. Pigens forældre har desuden til flere medier fortalt om deres frustration over dommen.

Fremfor at sende forældrene en skriftlig forklaring har Rigsadvokaten valgt at invitere forældrene til et personligt møde, som fandt sted torsdag.

- Det var vigtigt at forsøge at forklare forældrene om reglerne, som jo er juridisk tunge. Og vi ville også gerne give forældrene en mulighed for at stille og få besvaret de spørgsmål, de ønskede, siger statsadvokat Henriette Rosenborg Larsen.

- På mange måder er det en meget svær situation for forældrene, og det har jeg fuld forståelse for, men dommen fra landsretten er endelig.

- Landsretten har foretaget en helt konkret bedømmelse af beviserne i sagen og har frifundet for voldtægt. Og netop skyldsspørgsmålet i en straffesag kan man ikke få indbragt for Højesteret, siger statsadvokaten.

Der er heller ikke grundlag for at søge Den Særlige Klageret om at få sagen genoptaget. Det vil efter retsplejeloven for eksempel kræve en tilståelse eller helt nye beviser, som ikke tidligere har været fremme under sagen, oplyser Henriette Rosenborg Larsen.

Tiltalt for lang række af kriminelle handlinger

Forbrydelserne fandt sted i 2017 og 2018. Idrætslæreren var tiltalt for en stribe kriminelle handlinger, både blufærdighedskrænkelse og voldtægt.

Et af punkterne i anklageskriftet drejede sig om, at læreren havde taget eleven med ud i en skov, hvor han gav hende håndjern og halsbånd på og derefter voldtog hende.

Her fastslog landsretten, at der ikke var brugt tvang eller trusler. Det var altså ikke voldtægt. Derimod var en anden bestemmelse i straffeloven overtrådt.

Sagen blev afgjort af tre juridiske dommere og ni nævninger. Ifølge loven skal mindst to dommere og seks nævninger stemme ja, hvis en tiltalt skal findes skyldig.

Men som nævnt var uenigheden stor. Således mente en dommer og fire nævninger, at der var sket en voldtægt i skoven.

Det var tættere på domfældelse i et andet punkt i anklageskriftet om voldtægt. Her stemte nemlig to dommere og fem nævninger for at finde læreren skyldig. Der "manglede" således et nik fra blot endnu én nævning.

/ritzau/