Rigsadvokaten siger ok: Et forbud mod Loyal to Familia er på vej

Politiet skal frem til 1. juli 2018 forberede sagen, som skal afgøre, om Loyal to Familia er en ulovlig forening.

Efterforskningen af sagen mod Loyal to Familia forventes færdig i løbet af første halvår 2018.

Rigsadvokaten giver for første gang grønt lys for, at der kan føres en sag ved de danske domstole, så banden Loyal to Familia (LTF) kan forbydes.

Det oplyser Rigsadvokaten.

- Jeg er blevet bedt om at vurdere, om der ville være et grundlag for at gå videre i en sag, hvor spørgsmålet i sidste ende vil være, om man kan bevise, at Loyal to Familia som sådan er ulovlig. Der har min vurdering været, at vi har et grundlag for at gå videre med en opløsningssag på nuværende tidspunkt, siger rigsadvokat Ole Hasselgaard.

Derfor har Rigsadvokaten efter aftale med Justitsministeriet bedt Københavns Politi forberede en retssag mod LTF.

Rent praktisk kommer det til at foregå sådan, at Københavns Politi nu skal efterforske sagen.

Ifølge Justitsministeriet skal det arbejde være færdigt inden udgangen af første halvår 2018 - blandt andet fordi Københavns Politi skal afvente udfaldet af nogle retssager, som bandens medlemmer er involveret i.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kalder det i en pressemeddelelse for en 'historisk beslutning'.

- Vi skal bruge de muligheder, vi har i grundloven til at forsvare os, når banderne udfordrer vores grundlæggende sikkerhed og tryghed. Som samfund er vi stærkere end banderne, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at stoppe deres hærgen. Det er min forhåbning, at sagen vil føre til et forbud, som vil kunne udgøre endnu et værktøj i kampen mod banderne, skriver Søren Pape Poulsen.

Når sagen er forberedt og bliver anlagt ved domstolene, vil der blev nedlagt et administrativt straksforbud mod Loyal to Familia.

Dermed vil det blive forbudt at gøre noget i gruppens navn og blive nyt medlem af LTF. Man kan også risikere at få to års fængsel for at rekruttere nye medlemmer eller bære rygmærker og andre bandesymboler.

Det oplyste Justitsministeriet tilbage i starten af august i år, hvor justitsminister Søren Pape Poulsen (K) bad Rigspolitiet og Rigsadvokaten om at undersøge spørgsmålet om, hvorvidt der kunne køres en sag mod Loyal to Familia for at få gruppen forbudt.

I den forbindelse sagde ministeren:

- Rent principielt synes jeg, vi er til grin, hvis vi skal acceptere, at foreninger, der laver kriminalitet, bare kan få lov til at gå og hygge sig og grine af retssamfundet.

Søren Pape Poulsen oplyste i samme ombæring at forbuddet vil gå på personkredsen og ikke den konkrete bande.

Tidligere: Ikke en farbar vej at gå

Den danske grundlov §78 beskytter borgernes ret til at danne lovlige foreninger, men hvis foreningerne virker ved vold, står der i grundloven, at de kan opløses ved dom.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten har tidligere undersøgt muligheden for at køre retssager mod forskellige grupper, for at få dem opløst.

I 1998 undersøgte Rigsadvokaten muligheden for at forbyde rockergrupperne Hells Angels og Bandidos.

Her fandt man frem til, at en eventuel retssag mod rockergrupperne ikke ville føre til et forbud. Derfor valgte Justitsministeriet at afstå fra at rejse sag ved domstolene.

I både 2004 og 2008 konkluderede Rigsadvokaten i to andre undersøgelser, at den muslimske bevægelse Hizb ut-Tahrir ikke umiddelbart kunne opløses, hvis der blev rejst en sag, fordi den ikke havde et ulovligt formål eller virkede ved ulovlige midler. Den vurdering fulgte Justitsministeriet.

Senest i 2010 afviste Rigsadvokaten at igangsætte en større undersøgelse for at finde ud af, om bandegrupper og rockergrupper som Hells Angels og dens støtteklub AK81 kunne opløses.

Dengang lød konklusionen, at det ikke var en farbar vej at gå.

Argumenterne var blandt andet, at det ville være svært at bevise, at grupperne som foreninger udøvede kriminalitet, at det ville besværliggøre politiets efterforskning, at et forbud ikke ville stoppe kriminalitet begået af personer med tilknytning til grupperne, og det ville tage flere år at køre en sag om opløsning gennem hele retssystemet.

Banden Loyal to Familia

  • Politiet havde per 1. juli 2017 registreret 860 rockere og 429 bandemedlemmer.

  • Omkring halvdelen er medlemmer af Loyal to Familia.

  • Lige nu sidder der ifølge Kriminalforsorgen 80 LTF-medlemmer i fængsel.

  • Banden udspringer af Nørrebro i København, men har den seneste tid forsøgt at få fodfæste flere andre steder i landet - blandt andet Aarhus.

FacebookTwitter