Rigsadvokaten stopper midlertidigt brug af teledata i straffesager

Det sker, efter at der er fundet nye alvorlige fejl.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har orienteret Retsudvalget om nye alvorlige fejl. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

De næste to måneder kan der ikke bruges teledata som bevis i straffesager. Det sker, efter at der er fundet nye alvorlige oplysninger.

Det oplyser Justitsministeriet.

- Justitsministeriet har fra Rigspolitiet modtaget nye oplysninger om, at der er fundet yderligere, alvorlige fejl i de teledata, der bliver brugt i straffesager. På den baggrund har rigsadvokaten midlertidigt stoppet brugen af teledata som bevis til brug for domfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling af mistænkte, lyder det i en pressemeddelelse.

Koordinater har været forkerte

I brevet til Retsudvalget fremgår det, at Rigspolitiet i fredags oplyste ministeriet om, at man har fundet fejl i de geografiske koordinater for telemasters placering.

- Det medfører ifølge oplysningerne fra Rigspolitiet, at der ved behandlingen af straffesager kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer, som er anvendt til at sandsynliggøre en telefons position mv., lyder det i orienteringen til udvalget.

Desuden fremgår det af orienteringen, at der er fundet fejl i den rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne vedrørende teleoplysninger.

I forhold til fejlene er hverken omfanget eller den konkrete betydning endnu afdækket.

Sagen vil få konsekvenser for en række sager. De sager, hvor anklagemyndigheden vurderer, at teledata er nødvendig, udsættes. Samtidigt skal det vurderes, om varetægtsfængslede i disse sager som konsekvens af dette skal løslades.

Hvis grundlaget for en varetægtsfængsling bygger på teledata-oplysninger, skal der finde et nyt retsmøde sted, hvor retten skal vurdere, om der er grundlag for en fortsat fængsling, når teledata-beviser ikke tages med.

Minister: Et vidtgående skridt

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fortæller, at myndighederne har besluttet at droppe brugen af teledata i retssager de kommende to måneder af hensyn til retssikkerheden – også selvom teleoplysninger om mistænktes placering, opkald og sms’er med ministerens ord er uhyre vigtige bevismidler.

- Det er et skridt, som er meget vidtgående, men som vi tager af hensyn til retssikkerheden, fordi vi alle sammen skal være sikre på, at vi ikke har en situation, hvor uskyldige bliver dømt, siger han.

Samtidig kan det ifølge ministeren ikke udelukkes, at der kommer flere fejl frem i lyset.

- Det her er meget dynamisk og meget omfattende, så derfor kan jeg ikke udstede nogle garantier, lyder det.

Allerede før sommerferien bad Nick Hækkerup rigspolitichefen og rigsadvokaten om at redegøre for hele forløbet omkring skandalen, som var kendt i politiet i flere måneder, inden sagen kom til offentlighedens kendskab.

Efter de nye fund af fejl i data om placeringen af telemaster er deadline for redegørelsen skubbet, så den nu skal ligge klar i slutningen af september og ikke 6. september, som først aftalt.

- Der er rigtig mange ting, der er underligt i denne sag, og derfor er det også vigtigt, at jeg får redegørelsen i slutningen af måneden, siger han.

Nick Hækkerup forsikrer, at han fortsat har tillid til rigspolitiet og statsadvokaten.

Samtidig husker han på, at der allerede er sat et arbejde i gang med at gennemgå de mange sager, som der er faldet dom i, hvor teleoplysninger er indgået som bevismateriale – et arbejde, der bliver styret af en uafhængig styregruppe.

Forsvarsadvokat: Meget bekyrende udvikling

Den nye udvikling i sagen giver endnu dybere panderynker hos Kristian Mølgaard, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Han kalder det 'meget bekymrende' og forklarer, at teledata bliver brugt i omfattende grad som bevisførelse i straffesager.

- Hvis der er fejl eller usikkerhed i forhold til det, så er det i den grad en underkendelse af noget, som man har anerkendt som sikkert, siger Kristian Mølgaard.

Han kalder det en helt rigtig konklusion at suspendere teledata som bevisførelse de næste to måneder, men der er dog ingen tvivl om, at det giver en stor udfordring, at man udsætter sager og på ny skal tage stilling til grundlaget for varetægsfængsling i en række sager.

- I og med, at teledata bliver brugt rimelig omfattende i straffesager, så er det forhold, at man sætter det på pause, tilsvarende overordentligt omfattende. Det er en meget omfattende øvelse, man skal ud i her, siger formanden.