Rigspolitichef: Laveste kriminalitetsniveau siden 1980'erne

Ændrede alkoholvaner og en velopdraget ungdom er en del af forklaringen på, at antallet af politianmeldelser raslet ned.

- Hovedparten af de unge opfører sig pænt. Men bagsiden af medaljen er den gruppe af kriminelle, som begår tung og alvorlig kriminalitet, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. (Foto: Claus bech © Scanpix)

Omfanget af tyverier, indbrud, vold og hærværk skrumper.

Politiet fik 13.000 færre anmeldelser i 2015 end året før. Det er fire procent færre end i 2014.

- Man kan glæde sig over den gode udvikling de senere år, som er fortsat i 2015, hvor vi kan se, at den danske befolkning bliver mere og mere lovlydig, siger rigspolitichef Jens Henrik Højberg.

Det faldende kriminalitetsbillede følger en flerårig tendens, og ifølge Jens Henrik Højberg er antallet af anmeldelser "tilbage i et niveau som i 1980'erne."

- Det kan handle om demografi, ændrede alkoholvaner, ungdommen, forbedrede politiindsatser, det kriminalpræventive arbejde og mange andre ting. Men grundlæggende kan vi konstatere et fald i kriminaliteten gennem de sidste fem-seks år, siger han.

Særligt ungdomsårgangene bliver i stigende grad lovlydige. Ifølge politiets "Strategiske Analyse," som udkom i efteråret, faldt antallet af sigtelser mod 15-17-årige fra 2006 til 2013 med 39 procent. Og det er en tendens, der fortsætter.

Men ud over den udbredte pæne opførsel blandt unge mennesker er der også en gruppe af hardcore kriminelle unge:

- Hovedparten af de unge opfører sig pænt. Men bagsiden af medaljen er den gruppe af kriminelle, som begår tung og alvorlig kriminalitet. Det er nogle af de unge, vi ser i bandemiljøer og andre kriminelle miljøer. Og det er en opgave for resten af samfundet at prøve at få fat i den sidste gruppe af unge, siger Jens Henrik Højberg.

Facebook
Twitter