Rigspolitiet: Arkivering af trafik over nettet nødvendig for vores arbejde

Sessionslogning kunne have afsløret vigtige spor i forbindelse med terrorangreb på Krudttønden, siger politidirektør.

Overvågning på internettet deler vandene. Justitsministeriet arbejder med et forslag om sessionslogning. Flere partier har allerede sagt nej. (Foto: © Simon Læssøe, Scanpix)

Efter syv års registrering af internettrafikken slukkede daværende justitsminister Karen Hækkerup i 2014 for sessionslogningen af borgernes internettrafik. Logningsdirektivet, der var fundamentet for sessionslogningen, blev kendt ulovligt, ligesom logningen i praksis ikke havde den store gavn i politiets efterforskningsarbejde.

I øjeblikket arbejder Justitsministeriet på at forberede et nyt forslag til den såkaldte sessionslogning, som skal behandles i Folketinget i marts. Her er der lagt op til at lagre en række metadata – altså oplysninger om kommunikationen, men ikke indholdet af den.

Konkret drejer det sig ifølge telebranchen om den afsendende og modtagende IP-adresse, transportprotokollen, afsendende og modtagende portnummer, størrelsen på kommunikationen og tidspunktet for kommunikationen.

Politiet udfordres af kommunikation på internettet

Ifølge politidirektør Svend Larsen fra Rigspolitiet, er en sessionslogning nødvendig, fordi en stor del af kommunikationen ikke foregår med klassiske telefonopkald og sms’er – men over internettet på eksempelvis chat- og videoopkaldstjenesten Skype samt med Apples beskedsystem iMessage.

- Den teknologiske udvikling gør det sværere at være politi. Helt lavpraktisk er det sådan, at hvis man sender en almindelig sms, så har vi bedre muligheder for at finde ud af, hvor telefonen befandt sig, end hvis man sender en iMessage. Det er en udfordring for os i efterforskningen, at den teknologiske udvikling går den vej.

Den mulighed har I vel allerede dag uden sessionslogning?

- Ja, vi har muligheden, men bruger man Skype eller iMessage, så efterlader det ikke nogen spor.

Politiet: Ingen tvivl om, at sessionslogning er effektivt

Kritikere vil hævde, at det her vil være et massivt indgreb i borgenes frihedsrettigheder?

- Jeg tror, det er rigtig vigtigt at holde sig for øje, at teleselskaberne skal kunne gemme nogle data. Det er ikke et spørgsmål om, at politiet skal kunne sidde følge med i alt, der foregår. Hvis så politiet ønsker at få adgang til de her oplysninger, så skal vi gå til en dommer.

Hvordan vil I sikre, sessionslogningen får en effekt?

- Hvis det bliver lagret på den rigtige måde, så er det her et meget vigtigt efterforskningsredskab for politiet. Der er ingen tvivl om, at hvis du har den rigtige sessionslogning, så vil du opklare flere forbrydelser.

Vi har jo tidligere haft sessionslogning mellem 2007 og 2014. Hvad fik vi ud af at have det?

- Der fik vi noget ud af det, men ikke nok. Den måde data blev lagret på, betød, at det faktisk ikke var så praktisk anvendeligt for politiet. Vi har påpeget overfor Justitsministeriet, at hvis man vil genindføre det her, så skal det gøres på en måde, så det er praktisk anvendeligt for politiet.

- En smartere måde at logge på

Dengang i 2007 var jeres argumenter for at indføre sessionslogning jo nogenlunde de samme, som de er nu. Hvordan kan du garantere, at det her får en nævneværdig effekt på jeres mulighed for at opklare forbrydelser?

- Fordi vi har peget på en smartere måde at lave sessionslogningen på, hvor de data, man gemmer, vil være noget, som vi virkelig har brug for.

De personer, I ønsker at ramme med sessionslogningen, er jo professionelle forbrydere, der er rutinerede i at gemme deres spor – modsat dig og mig. Er det her ikke bare almindelige menneskers kommunikation, I kommer til at logge?

- Hvis vi gør det her, så vil teleselskaberne gemme alt. Både for almindelige mennesker og for dybt kriminelle. Det er rigtigt. Det viser sig, at selv for dybt kriminelle, der er faktisk noget at finde, når du har de her efterforskningsmuligheder. Der er masser af sager, hvor man finder oplysninger, selv om det er dybt kriminelle personer, det drejer sig om.

Er det jeres vurdering, at en sessionslogning ville kunne have hjulpet jer i opklaringen af terrorangrebet mod Krudttønden?

- Jeg vil ikke komme ind på den konkrete sag i detaljer, men jeg vil sige, at det var et tema i de terrorhændelser, vi havde i februar måned sidste år, at der var noget kommunikation, hvor der simpelthen ikke var efterladt spor, og hvor vi stadigvæk ikke har været i stand til at finde oplysninger om, hvad det var for noget kommunikation, der var.