Rigspolitiet: Medarbejdere uden sikkerhedsgodkendelse sad med følsomme politisager

Rigspolitiet er blevet orienteret om, at et teleselskab har benyttet sig af ikke-sikkerhedsgodkendt personale.

I fem år har medarbejdere hos et teleselskab uden sikkerhedsgodkendelse haft adgang til følsomme oplysninger. (Foto: Kacper Pempel © Scanpix)

Hos et teleselskab har medarbejdere uden sikkerhedsgodkendelser siden 2014 haft adgang til informationer i et særligt sagsbehandlingssystem til følsomme politisager - deriblandt oplysninger om aflytning.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at politiet har skrevet rundt til alle teletjenester for at indskærpe, at alle medarbejdere, som yder bistand til politiet i sager om følsomme oplysninger, skal være sikkerhedsgodkendt.

- Det er afgørende, at vi er sikre på, at det personale hos teleselskaberne, som får kendskab til politiets aktuelle efterforskninger, lever op til kravene til sikkerhedsgodkendelse. Derfor indskærper vi nu for hele branchen, at de skal efterleve de gældende regler på området, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Det var det berørte teleselskab selv som i juni og juli har indberettet over for Erhvervsstyrelsen, at medarbejdere uden den nødvendige sikkerhedsgodkendelse har haft adgang til informationer i et særligt sagsbehandlingssystem til følsomme politisager. Justitsministeriet blev orienteret 5. juli.

Ifølge Rigspolitiet omhandler det følsomme oplysninger for cirka 600 kunder i teleselskabet.

- Det er ifølge teleselskabet uklart, hvor mange ikke-sikkerhedsgodkendte medarbejdere, der har haft adgang til de følsomme personoplysninger. Politiet har indledt en efterforskning af det konkrete sikkerhedsbrud, lyder det i pressemeddelelsen.

Rigspolitiet vil ydermere lave en række tiltag, som skal understøtte sikkerheden.

I pressemeddelelsen fremgår det også følgende:

- Endelig vil Rigspolitiet i samarbejde med Rigsadvokaten og i dialog med domstolene og forsvarsadvokaterne vurdere, hvorvidt sikkerhedsbrudene vil få eller har haft konsekvenser i forhold til verserende eller afsluttede straffesager.

DR Nyheder har været i kontakt med Justitsminsiteriet, som ikke har nogen kommentarer. Samme melding kommer fra Landsforeningen for Forsvarsadvokater.

Området reguleres af bekendtgørelse fra 2006

  • Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal sikre, at medarbejdere eller repræsentanter for udbyderen, der forestår kontakten til politiet i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. lov om rettens pleje kapitel 71, sikkerhedsgodkendes af Rigspolitiet til at håndtere klassificerede oplysninger. Kilde: Rigspolitiet.

Facebook
Twitter