Rigspolitiet ophæver kontrakt med omstridt tolkefirma

Tolkefirmaet Easytranslate skal ikke længere levere tolke til myndighederne.

Frederik Riskær Pedersen og Peter Ladegaard er stiftere af EasyTranslate, som nu skrottes af Rigspolitiet. (Foto: © Maria Albrechtsen Mortensen, Scanpix)

Rigspolitiet ophæver kontrakten med tolkefirmaet Easytranslate med øjeblikkelig virkning efter voldsom kritik, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet på baggrund af en samlet vurdering af EasyTranslates misligeholdelse af kontrakten, efter at politiets tilsyn med firmaet har vist, at der er sket alvorlige brud på databeskyttelsesreglerne.

- Vi er blevet rådgivet af Kammeradvokaten til at hæve aftalen med EasyTranslate straks, fordi der er sket grove overtrædelser af reglerne om databeskyttelse, siger koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet, Thomas Østrup Møller.

- Det drejer sig blandt andet om, at der er blevet anvendt databehandlere, som vi ikke kendte til i Rigspolitiet. En sådan situation er selvfølgelig helt uacceptabel, og der er ingen anden udvej end at ophæve samarbejdet, tilføjer han.

Rigspolitiet forberedt på udfordringer

Også det faglige niveau blandt tolkene, udeblivelse, forkert indplacering af tolke, mangelfuld klagesagsbehandling har ifølge Rigspolitiet været med til at svække tilliden til EasyTranslate. Konsekvensen har blandt været, at retsmøder er udskudt eller aflyst.

Rigspolitiet vil i stedet etablere en midlertidig fortegnelse over tolke. Her vil politikredse, domstole og andre myndigheder have mulighed for selv at vælge tolke fra.

Rigspolitiet er dog forberedt på, at situationen i en overgangsperiode vil medføre udfordringer for både tolke og de enkelte myndigheder.

Justitsminister: Vi skal hæve kvaliteten

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har længe været hård i sin kritik af EasyTranslate og krævet kontrakten ophævet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har længe været hård i sin kritik af EasyTranslate. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Han fokuserer nu på de udfordringer, som vil komme med den øjeblikkelige ophævelse af aftalen.

- Nu er det vigtigste for mig, at myndighederne får sikret den nødvendige tolkebistand i den kommende tid, siger han i et skriftligt svar til Ritzau.

- Og så skal vi på den længere bane naturligvis se på, hvordan vi kan hæve kvaliteten af tolkning, tilføjer han.

Genstand for voldsom kritik

EasyTranslate har været genstand for voldsom kritik, efter at firmaet overtog tolkeopgaver for myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet i april.

EasyTranslates tolke er blandt andet blevet kritiseret for ikke at møde op og for at levere ringe kvalitet i tolkningen.

Det har blandt andet betydet, at retsmøder er blevet udskudt eller helt aflyst.

I oktober valgte Den Uafhængige Politiklagemyndigheder (DUP) at droppe samarbejdet med EasyTranslate.

EasyTranslate modtog i samme måned en bøde, fordi firmaet ikke levede op til sine forpligtelser.

Rigspolitiet valgte ved samme lejlighed at skærpe tilsynet med firmaet.

/ritzau/