Ringede 125 gange på en dag: I dag afgør Højesteret to stalkersager

Straffer vi chikane og forfølgelse godt nok? Det afgør Højesteret i dag.

En kvinde stalkede en mand ved adskillige gange at sende sms'er, ringe og kontakte ham over sociale medier. Nu skal straffen vurderes af Højesteret. Arkivfoto. (Foto: Scanpix - Illustration: Emil Thorbjörnsson © (c) DR/Scanpix)

Det er ikke altid lige nemt at blive droppet.

Og for nogle går det helt galt. De ender med at opsøge deres tidligere bekendtskab konstant og hele tiden, så det udvikler til forfølgelse og

chikane
; det der populært kaldes stalking.

I nogle af sagerne må politiet udstede såkaldte tilhold, så det bliver forbudt for en person at opsøge en anden, hverken ved at troppe op på bopælen, sende sms'er, ringe eller kontakte personen på sociale

medier
.

Men det er ikke altid, at et tilhold bliver overholdt. Og i dag tager

Højesteret
for første gang stilling til, hvor hård straffen skal være, når
stalkingen
fortsætter.

Det fortæller advokat Tom Uldall Hansen, der er

forsvarsadvokat
for en af de to personer, hvis sager i dag er for landets øverste domstol.

- Der har været politisk interesse for stalkersagerne, og

Højesteret
har ikke tidligere set på dem. Det er første gang, siger han.

I 2016 lagde regeringen forskellige

initiativer
frem under overskriften "Stop stalking". Et af dem var, at en række sager skulle i
Højesteret
for at se, om strafniveauet var passende.

Forsvareren fortæller, at det er

anklagemyndigheden
, altså
Rigsadvokaten
, der har bragt sagerne til
Højesteret
.

- Man har fra Rigsadvokatens side ment, at stafniveuaet skulle

skærpes
, siger advokaten.

Kontaktet mand 504 gange

I den ene sag er en kvinde midt i 30'erne dømt for at have kontaktet en eks-kæreste 504 gange gennem ni måneder, efter at manden havde afsluttet deres forhold.

Forholdet havde varet seks år og blev afsluttet over sms i 2017.

- Så bryder hendes verden sammen, fortæller kvindens forsvarer.

Kvinden er nemlig af den opfattelse, at hun og manden havde en fremtid sammen, så hun både ringer og skriver.

- Over de næste måneder forsøger hun at få en forklaring. På et tidspunkt beder han om at få et tilhold. Det får han ganske hurtigt efter. Det bryder hun mange gange. 504 gange gennem ni måneder. En dag ringer hun forgæves 125 gange, fortæller advokat Tom Uldall Hansen.

Hvor hårdt skal hun straffes?

I byretten tilstår kvinden og idømmes tre måneders betinget fængsel.

Samme dom får hun i landsretten, som lægger vægt på, at kvinden var sårbar og havde en psykisk sygdom - også under forholdet.

Men det er ikke nok, mener

anklagemyndigheden
i dag. Derfor har de bragt sagen for
Højesteret
med krav om seks måneders ubetinget fængsel.

Forsvareren har stået fast på, at tre måneders betinget fængsel er passende.

Og i dag klokken 12 afgør

Højesteret
så, hvor hård straffen skal være både i denne sag og i en anden voldsom sag, hvor en mand ifølge TV2 også har opsøgt en tidligere kæreste,
chikaneret
familien over længere tid og dræbt familiens hunde.

- Min sag er den reneste sag, for der er kun elektroniske

henvendelser
- sms, mails og Facebook. Nogle af dem er helt forgæves. Der har man bare ringet op, uden at komme igennem, siger forsvareren for den dømte kvinde.

I loven står der, at overtrædelse af de såkaldte tilhold - altså

stalking
- kan straffes med enten bøde eller op til to års fængsel.

Lovgivningen

  • Politiet kan give et tilhold, så en person forbydes at opsøge en anden enten personligt, mundtligt eller skriftligt.

  • Tilhold gives, hvis der er begrundet mistanke om, at en person har krænket en andens fred ved at forfølge eller genere den anden ved at tage kontakt og vil fortsætte med at gøre det.

  • En person kan også få opholdsforbud, så han eller hun forbydes at opholde sig nær en anden persons bolig, arbejde og uddannelse.

  • Siden 1. januar 2017 har det været muligt at søge om strakstilhold, som virker midlertidigt, mens politiet efterforsker en sag.

Facebook
Twitter