Risiko for selvmord stiger markant efter udskrivning

Risikoen for at forsøge selvmord er markant højere, når patiernter bliver udskrevet fra psykiatriske afdelinger, end når patienterne bliver indlagt.

Risikoen for at begå selvmord er højest, når patienter bliver udskrevet fra psykiatriske afdelinger. (Foto: Annett Bruhn © Scanpix)

Når en patient bliver udskrevet fra en psykiatrisk afdeling, er risikoen for, at vedkommende forsøger selvmord markant højere end ved indskrivning.

Ved udskrivning er risikoen op til 300 gange højere, end hos den almindelige befolkning, mens risikoen er op til 60 gange højere ved indskrivning.

- Tallene viser validt, at risikoen er allerhøjest for dem, der lige er blevet udskrevet fra en psykiatrisk afdeling, og den er næsthøjest for dem, der lige er blevet indlagt, siger overlæge Erik Kjærsgaard, der er indehaver af sitet netpsych.dk og har igennem sit arbejde dagligt kontakt med selvmordstruede.

- Man kunne jo have et håb om, at når man har været indlagt, så får man det bedre i forbindelse med, at man bliver udskrevet. Vi vil jo helst udskrive folk, når de er blevet nogenlunde raske, uddyber Erik Kjærsgaard.

Udmeldingen kommer ovenpå en undersøgelse, DR Nyheder har lavet, der viser, at psykiaterne ikke føler, de har tid nok sammen med patienterne.

Pres på afdelinger

Hos telefonrådgivningen Livslinjen, der årligt modtager 13.000 opkald, bekræfter formand Morten Thomasen tendensen.

- De første 14 dage efter udskrivelse har man en markant højere risiko for at begå eller forsøge selvmord. Der er sikkert mange ting, der spiller ind, men en af årsagerne er, at der er et markant pres på de psykiatriske afdelinger, forklarer han.

DR Nyheders undersøgelse er lavet i samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab og bygger på en rundspørge blandt 160 psykiatere. Her svarer seks ud af ti psykiatere, at de ikke har nok tid til at tale med patienterne.

Snak med patienterne

Og fordi psykiaterne ikke har nok tid sammen med patienterne, får patienterne ikke den rådgivning, de bør få inden udskrivelse, forklarer Morten Thomsen.

- Det er vigtigt at tale udskrivelsen grundigt igennem med patienten. Men min opfattelse er, at der er et så stort pres på afdelingerne, at man ikke har tid til at have den snak med patienterne, og det er uacceptabelt, forklarer han.

Tilbud er ikke gode nok

Men det er ikke kun fordi, psykiaterne ikke har tid nok til patienterne, at selvmordsrisikoen er forhøjet efter indlæggelse. Samarbejdet mellem kommuner og regioner kunne også fungere bedre, mener Morten Thomsen.

- Patienterne får ikke de tilbud, de skal have, når de står på gaden igen, og det er fordi, regioner og kommuner ikke spiller godt nok sammen, forklarer han.

Facebook
Twitter