Robot med følelser på vej

Vi har efterhånden vænnet os til, at robotter kan gå op og ned ad trapper og orientere sig i et rum. Men nu skal vi måske vænne os til, at robotter også kan have følelser som mennesker. Forskere i Aalborg arbejder på at udvikle menneskelige robotter.

Robotter kan gå, løfte, flytte, finde vej... og så videre...og så videre. Det har vi set masser af gange, og det har viefterhånden vænnet os til.

Men nu skal robotter også have følelser ligesom et menneske ogen fornemmelse af et "selv".

En fornemmelse af at være til stede

Aalborg Universitet er involveret i en række ambitiøse europæiskeforskningsprojekter om begrebet tilstedeværelse.

Et af projekterne med navnet ADAPT går netop ud på at forsøge atudstyre en babyrobot med et selv, med en fornemmelse af at være tilstede.

Det kan lyde som ren science fiction, men de europæiske forskeremener, at de ved at forstå principperne bag den menneskeligeopfattelse af tilstedeværelse - for eksempel at føle sigfremmedgjort eller det modsatte blandt andre individer - kanudvikle en intelligent maskine med netop en sådan socialegenskab.

- Tiden vil vise, om det kan lade sig gøre, men man har enforventning om det. Det handler først og fremmest om at udvikle enrobot, som via indlært adfærd giver udtryk for, at den ernærværende, engageret og interagerer med sine omgivelser, sigerprofessor i informationssystemer ved Aalborg Universitet, ErikGranum til Berlingske Tidende.

Robotten bliver vores egen konkurrent

Robotteknologien er endnu på begynderstadiet, men verden oversatses der enorme ressourcer på at udvikle robotter, som kan blivevore partnere og medhjælpere frem for de mekaniske redskaber, de eri dag.

Japanerne har for eksempel udviklet en robot, der kan reagere påsanseindtryk med et register af følelsesudtryk som frygt, vrede,afsky og glæde.

- Mennesker ønsker jo at skabe noget, som vi virkelig har brugfor, som passer bedst til os selv. Det vil sige noget medintelligens, forståelse og følelser. Og det indebærer, at vi endermed at lave noget, der bliver som os selv - at vi nærmer os ensituation, hvor robotterne bliver vores egne konkurrenter, sigerErik Granum.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk