Robotterne kommer - og sorterer vores affald

Fremover blive nemmere for borgerne i og omkring Holstebro, når der skal affaldssorteres.

Hård plast skal i den blå affaldscontainer. Glas i boblerne. Metal i de grå containere og almindeligt husholdningsaffald i de grønne.

Rundt om i Danmark foregår affaldssortering cirka på ovennævnte måde. Men borgerne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kan i fremtiden blande metal, glas, træ og plast i den samme skraldespand.

I Holstebro klippede man nemlig i dag snoren over til et nyt stort affaldssorteringsanlæg, Nomi4s, bemandet af robotter.

Når affaldet ankommer til det nye sorteringsanlæg vil robotter og anden avanceret teknologi klare finsorteringen. I første omgang sorterer robotterne plastaffald, men på sigt skal de sortere mange typer skrald - også skrald med farlig kemi.

- Forbrugerne får det ud af det, at det plast, de afleverer, finder vi nogle gode løsninger på at få genanvendt, siger formanden for Nomi4S, Finn Thøgersen, der mener, at det nye anlæg kommer til at gøre hverdagen nemmere for forbrugerne.

Se miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fortælle om det nye projekt i videoen herover

  • Genanvendelse i Danmark

  • De seneste tal fra 2014 viser, at 31 procent af husholdningsaffaldet i Danmark bliver genanvendt (målt på syv affaldstyper). I den gældende affaldshåndteringsplan er der en målsætning om, at det tal skal stige til 50 procent i 2022.

  • Det er dokumenteret, at vi i Danmark hvert år brænder 1 million ton tørre affaldstyper af, hvor størstedelen kunne have været genanvendt.

  • Når det gælder genanvendelsen af vores samlede husholdningsaffald, lå Danmark i 2014 på en 10. plads i EU. Vi har tradition for at forbrænde vores affald med stor energiudnyttelse i form af varme og el. Derudover er vi blandt de allerbedste i EU til at minimere deponi, idet vi blot deponerer to procent af vores husholdningsaffald.

  • Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet