Rockere og bander er mere voldelige end andre kriminelle

Bandemedlemmer debuterer tidligere udi kriminalitet end rockere.

Rockere er specialiseret i vold, skriver ny rapport. (Foto: Nils Meilvang © Scanpix)

Rockere og bandemedlemmer indleder ikke deres kriminelle karriere tidligere end andre kriminelle, men den indledes oftere med vold og for rockernes vedkommende også med overtrædelse af våbenloven.

Det viser en ny rapport af Christian Klement og Maria Libak Pedersen, som Justitsministeriets Forskningskontor offentliggør lørdag.

I rapporten har forskerne undersøgt rockeres og bandemedlemmers kriminelle karriere i ungdomsårene for at se, om der er et mønster, der gør det muligt på et tidligt tidspunkt af forudsige, hvem der er i risiko for at blive medlem af en bande eller en rockerklub.

Derefter har forskerne sammenlignet med en kontrolgruppe af kriminelle, der ligner dem med hensyn til alder, oprindelsesland og antallet af kriminelle handlinger i ungdommen.

Rockere er specialiseret i vold

Undersøgelsen viser - måske ikke overraskende - at rockere og bandemedlemmer oftere begår grov vold, drab og narkokriminalitet, ligesom de oftere overtræder våbenloven end andre kriminelle.

Rockere og bandemedlemmer har også oftere flere tilfælde af vold på samvittigheden, så de med rapportens ord er mere specialiserede i sådanne forbrydelser.

Til gengæld adskiller rockere og bandemedlemmer sig ikke fra andre kriminelle, når det kommer til specialisering i narkokriminalitet.

Bandemedlemmer debuterer tidligere end rockere

Forskerne har også set på forskelle og ligheder i den kriminalitet, som begås af henholdsvis rockere og bandemedlemmer.

Det viser sig, at bandemedlemmerne er yngre end rockerne ved deres kriminelle debut.

Bandemedlemmerne debuterer oftere end rockerne med seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, fornærmelig tiltale mod blandt andet politiet samt narkokriminalitet.

Rockere debuterer med tyveri og røveri

Til gengæld er rockernes debut i den kriminelle karriere oftere ejendomsforbrydelser som tyveri og røveri samt overtrædelse af våbenloven.

Desuden bekræfter undersøgelsen, at bandemiljøet og rockermiljøet er adskilte fra hinanden. Det giver sig blandt andet udslag i, at de sjældent begår kriminalitet med nogen fra den modsatte lejr.

/ritzau/

Facebook
Twitter