Røde Kors opruster seksual-undervisning til flygtninge

Røde Kors er på trapperne med et nyt kursus, der skal lære beboerne på asylcentre om dansk seksualkultur.

Fremover intensiverer Røde Kors undervisningen i dansk seksualkultur på deres centre. Her ses Sandholmlejren, som drives af Røde Kors. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Datingkultur, ligestilling og venskaber på tværs af køn. Fra næste uge vil alle flygtninge på Røde Kors’ asylcentre modtage ekstra undervisning i dansk seksualkultur. Et tiltag, der skal ruste dem til at kunne begå sig bedre i det danske samfund, fortæller voksenunderviser i Røde Kors’s asylcenter i Jelling Cathrine Walker til DR’s Detektor.

- Som det er i dag underviser vi allerede i ligestilling. Men fremover opgraderer vi vores introkursus med et støre fokus på kønskultur, siger Cathrine Walker, som er medforfatter til indholdet i det nye kursustillæg.

Hun understreger, at opgraderingen af kurset ikke kommer som følge af de seneste ugers historier om om overgreb i Køln og utrygge kvinder i Thisted.

- Vi startede allerede med at udvikle kurset for knap et år siden. Blandt andet fordi vi havde beboere, der fortalte os, at de havde brug for mere viden på området, siger hun.

Kommuner underviser i ligestilling

I dag er det ikke obligatorisk at undervise i seksualmoral på danske asylcentre. Men ligesom på Røde Kors' asylcentre bliver der også allerede i dag undervist i ligestilling og seksualmoral på flere af landets kommunalt drevne asylcentre. Det fortæller asylcenterleder fra Langelands Kommune, Ulrik Pihl, der er ansvarlig for 20 kommunale asylcentre fordelt i på Fyn, Langeland, Jylland og Lolland.

- Vi underviser i samfundsforhold i bred forstand - herunder ligestilling, siger han og tilføjer, at der i øjeblikket ikke er planer om at ændre undervisningen:

- Vi læser selvfølgelig også avis, og er klar over, at der har været nogle episoder med krænkelser. Og vi følger også med i, hvad der sker i vores lokalsamfund. Men vi har ikke planer om at intensivere undervisningen på nuværende tidspunkt, siger han og fortæller, at de løbende tilpasser undervisningen. Også efter de lokale forhold.

- I Fredericia, hvor vi driver et asylcenter, der ligger ned til en strand, underviser vi eksempelvis i, hvordan man opfører sig på danske badestrande, siger han.

Regeringen: Sexundervisning skal være obligatorisk

I kølvandet på historierne om krænkelser og utryghed har Integrationsminister Inger Støjberg (V) meddelt , at undervisningen fremover bliver en fast del af asylansøgernes skoleskema.

- Det bliver obligatorisk, at man skal undervise i blandt andet ligestilling, og hvordan man skal opføre sig over for hinanden, lød det fra integrationsministeren i TV2-News.

Et forslag der modtages positivt af Røde Kors:

- Vi ved, at vores beboere er interesserede i at få oplysning. Derfor er vi sikre på, at det vil blive taget godt imod, hvis det bliver obligatorisk. Og vi har allerede udviklet noget materiale, så det er fint i tråd med det, vi allerede er i gang med, lyder det fra chef for asylafdelingen i Røde Kors, Anne la Cour Vågen.

Også Ulrik Pihl fra Langelands Kommune er lydhør over for regeringens udmelding:

- Hvis det vi skal til, så gør vi det. Men vi må vente og se, hvad der konkret kommer. Vi differentierer jo vores undervisning, men vi tilpasser os gerne det, der måtte komme fra regeringen, siger han til Detektor.

Torsdag klokken 21 zoomer 'Detektor Special' ind på overgrebene i Køln nytårsnat og på de utrygge kvinder i blandt andet Thisteds natteliv.