Rønn åben for erstatning til statsløse

Erstatning til statsløse, som i strid med FN's konventioner er blevet næget statsborgerskab, er en mulighed, siger integrationsminister Birthe Rønn Hornbech.

(© DR)

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech er villig til at se på eventuelle erstatningskrav fra statsløse, der i strid med FN's konventioner har fået afslag på dansk Statsborgerskab.

- Jeg vil da råde dem til, at hver enkelt, der mener, at vedkommende har et dokumenteret tab, indsender dokumentation for tabet til Integrationsministeriet, siger Birthe Rønn Hornbech.

Sagen om de statsløse, der har fået afslag på dansk statsborgeskab har fået flere, også borgerlige politikere, til at kræve en tilbundsgående undersøgelse.

Ingen skriftlig forklaring

Men Birthe Rønn Hornbech har ikke kunnet finde nogen skriftlig forklaring på, hvorfor de statsløse i årevis har fået afslag på statsborgerskab.

Nu siger hun, at hun dog i et vist omfang har fundet en forklaring, som hun kalder en psykologisk forklaring.

- Det er nemlig sådan, at reglerne i 1999 overgik fra amterne og til Folketinget, men der blev aldrig udsendt foreskrifter og vejledninger til først justitsministeriet og senere Integrationsministeriet, forklarer Birthe Rønn Hornbech.

- Og den fejl er ikke blevet rettet gennem flere år, men det er det, jeg søger at gøre nu, understreger ministeren, som samtidig afviser, at der er givet nogen form for ulovlig ordre om, at de statsløse skal nægtes statsborgerskab. 

Facebook
Twitter