Rundtur på 'de udvistes ø': Sådan ser der ud på Lindholm

Den lille ø Lindholm i Stege Bugt er på alles læber, efter at regeringen og Dansk Folkeparti fredag blev enige om, at øen skal rumme et udrejsecenter til udvisningsdømte kriminelle på tålt ophold.

Lindholm er nemlig ikke bare en ø langt fra fastland. Det er også en ø med bygninger og inventar, der kan være forurenet med stærkt smittefarlige dyresygdomme som mund- og klovsyge.

Men hvordan ser der egentlig ud på øen, som DTU i dag benytter til forskning i virusinfektioner hos kvæg og grise?

DR giver dig en rundtur på øen.

Facebook
Twitter