Rygning forbudt på hver femte arbejdsplads

Det er yt at være ryger - især på arbejdspladsen. På hver femte arbejdsplads må der overhovedet ikke ryges, mens to af tre har indført formelle rygeregler. Det viser en undersøgelse fra fra Ledernes Hovedorganisation.

Antallet af røgfrie virksomheder i Danmark er vokset markant detseneste år. Hver femte har i dag totalt rygeforbud på virksomheden,mens to af tre har indført formelle rygeregler.

Fra 1.januar 2005 indførtes forbud mod rygning i de københavnske S-tog.Rygning har været forbudt i den københavnske metro siden denne blevtaget i brug.

Også flereaf landets kommuner vil indføre rygeforbud bla. Brøndby Kommune ogSydals Kommune.

Vejle amtvil senest fra 2006 indføre et total rygeforbud for samtlige amtets12.000 ansatte i arbejdstiden.

Forsikringskoncernen Codan vil indføre totalt rygeforbud. I førsteomgang må de ansatte kun ryge i særlige rygekabiner. Fra 2005tilbydes de rygeafvænning, og den 1. januar 2008 er det helt slutmed at ryge.

Antalletaf totalt røgfri danske virksomheder er ifølge Sundhedsstyrelsenfemdoblet fra 2 til 10 pct. fra 1997 til 2002.

Politikerne indførte med virkning fra år 2001 forbud mod rygning påfolkeskolers, ungdomsskolers og skolefritidsordningers område oghar sat 16 år som grænse for, hvornår man må købe tobaksvarer.Forbuddet gør det dog ifølge skolerne sværere at kontrollererygningen, da eleverne i stedet for at ryge på skolens grundbenytter deres udgangstilladelse til at ryge uden forskolen.

Danmarkhar ingen samlet lovgivning, der regulerer rygning på allearbejdspladser. På offentlige arbejdspladser (kommuner, amter,staten) er det dog lovpligtigt at sikre røgfri miljøer i offentligelokaler og transportmidler. På private virksomheder er detarbejdsgiveren, der afgør om der skal indføres enrygepolitik.Fakta om rygning

Det viser en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation, derbygger på svar fra knap 600 erhvervsledere.

Det er inden for det seneste halvandet år, at der for alvor erkommet skred i tingene, viser undersøgelsen.

Ledelsen må skære igennem

Miljøkonsulent Hans Hjerrild fra Ledernes Hovedorganisation mener,at det er ledelsen, der må skære igennem, når det gælder rygning.Han er glad for, at undersøgelsen viser, at erhvervslivet erbegyndt at tage hånd om sagen.

- Det er rigtigt begyndt at rykke, og det er en godledelsesbeslutning. Alle har krav på et røgfrit miljø på jobbet. Vived, hvor skadelig passiv rygning er. Et rygeforbud kan være enkontroversiel beslutning, men dér har virksomhedsledelserne altsåvalgt at skære igennem, siger Hans Hjerrild.

Han frygter, at det hurtigt kan blive et konfliktspørgsmålmellem medarbejderne, hvis ikke ledelsen klart viser, hvad der skalvære den officielle politik.

Der skal lovgivning til

Hans Storm, der er leder af Forebyggelsesafdelingen i KræftensBekæmpelse, mener, at der skal lovgivning til, for at få de sidstemed på vognen.

- Det er det eneste, som med sikkerhed giver resultater, sigerhan til Ritzau.

Omkring 50 danskere dør hvert år af passiv rygning påarbejdspladsen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk