Rygning koster 2,8 mio. sygedage årligt

Rygerlunger og flere forkølelser. Rygning koster årligt 2,8 mio. sygedage. Det viser tal fra Sundheds- og Skatteministeriet.

400.000 danskere døjer med rygerlunger, og alt i alt koster rygning 2,8 mio. ekstra sygedage om året. (© DR)

Rygerlunger, iltapparater, flere forkølelser og lungebetændelser.

Prisen for danskernes rygning er ikke kun skidt helbred og tidligere død men også store samfundsmæssige omkostninger, viser tal fra Sundheds- og Skatteministeriet.

Rygning koster årligt 149.000 hospitalsindlæggelser og giver sundhedsvæsnet udgifter for 3,9 milliarder kroner.

Samtidig forårsager rygning 2,8 millioner ekstra sygedage om året.

Op til 20 Mia. kr. årligt

Det samfundsøkonomiske tab er - alt efter hvordan man opgør tallene - mellem 3,5 og 20,8 milliarder kroner årligt. Det fremgår af et svar fra sundhedsminister Bertel Haarder (V) til Folketingets Sundhedsudvalg.

Oveni kommer en række andre udgifter til bl.a. praktiserende læger.

Kommer ikke hjem igen

Samfundets udgifter modsvares ikke af statens indtægter på rygning.

Ifølge Skatteministeriet hiver staten årligt 6,5 milliarder hjem i tobaksafgifter.

-Tallene illustrerer nødvendigheden af at hæve tobaksafgiften af hensyn til både folkesundhed og samfundsøkonomi, siger skatteordfører Nick Hækkerup (S).

Han peger på, at ud over, at rygere lever 10 år kortere end andre, så koster rygningen også et voldsomt antal sygedage.

Vil ikke øge grænsehandlen

- Det er barokt, at regeringen afviser markante stigninger i tobaksafgiften, når vi samtidig kæmper for at øge produktivitetenarbejdsmarkedet. Det kan i den grad betale sig at nedbringe 2,8 mio. ekstra sygedage om året, siger Nick Hækkerup.

Socialdemokraterne vil hæve afgiften med 10 kroner per pakke smøger, mens regeringen kun har hævet prisen med tre kroner og lovet at se nærmere på området. Hidtil har frygt for mere grænsehandel bremset regeringen.

Facebook
Twitter