S ønsker mindst 12 års skolegang

Socialdemokraterne ønsker i fremtiden, at der skal være mindst 12 års undervisningspligt i stedet for de nuværende ni år. Det er en skandale, hvis ikke alle får en ungdomsuddannelse, slår partiet fast i et oplæg til en reform af folkeskolen.

I dag får 18 procent af en ungdomsårgang ikke mere uddannelse end folkeskolen. (© Stock.xchng)

Socialdemokraterne ønsker i fremtiden, at der skal være mindst 12 års undervisningspligt i stedet for de nuværende ni år, skriver Politiken.QuickVote:

- I dag er det ikke en skandale, hvis en ung ikke fortsætter på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Det skal vi have lavet om på, siger uddannelsesordfører Christine Antorini.

I partiets oplæg til en skolereform er målet, at langt flere unge får en ungdomsuddannelse efter de ni eller ti års skolegang.

I dag får 18 procent af en ungdomsårgang ikke mere uddannelse end folkeskolen.

Socialdemokraternes udspil

Socialdemokraternes udspil

  • Undervisningspligten skal hæves fra de nuværende 9 til 12 år – forstået på den måde at alle unge skal have en folkeskoleeksamen og en ungdomsuddannelse.
  • Der skal skabes en 3-årig fleksibel ungdomsuddannelse og samtidig gives ret til gratis voksen- og efteruddannelse svarende til en ungdomsuddannelse.
  • Etablering af et Ungdomsuddannelsernes forsknings- og forsøgscenter og en række centre for ungdomsuddannelser – herunder en økonomisk ligestilling af den gymnasiale ungdomsuddannelse.
  • Vekseluddannelse mellem teoretiske og praktiske fag/praktik skal bruges hele vejen i uddannelsessystemet.
  • Der skal nedsættes en ungdomsuddannelseskommission og en kommission for en ny formålsparagraf for folkeskolen, der afspejler, at folkeskolen er en del af den 12-årige undervisningspligt.
  • Kilde: Politiken 13.04.07
Hør argumentationen for længere skolegang (Radioavisen kl. 08:00