S og EL: Krav om kastration er snart fortid

Socialdemokraterne og Enhedslisten varsler snarlig lovændring, så et juridisk kønsskifte ikke skal afhænge af, om man får fjernet sine kønsorganer eller ej.

Socialdemokraternes og Enhedslisten vil af med kastrationskrav i forbindelse med juridisk kønsskifte og varsler lovændring, inden året er omme. (© Colourbox.com)

Det er krænkende, at der skal en kastration til, før transkønnede i Danmark juridisk kan skifte køn og få ændret personnummerets sidste ciffer fra et lige til et ulige tal - eller omvendt.

Sådan lyder et af flere kritikpunkter mod Danmark i en ny rapport fra Amnesty International.

Og på Christiansborg er arbejdet med at få ændret kravet om et kirurgisk indgreb i forbindelse med et juridisk kønsskifte allerede i gang. Både Socialdemokraterne og Enhedslisten varsler en lovændring.

- Man skal altså kastreres bare for at få kunne få lov at få et pas, hvor der står, at man tilhører et andet køn, og det, synes jeg, er meget, meget indgribende. Det er et krav, man er gået væk fra i en række andre lande, og jeg har en klar forventning om, at det kommer vi også meget snart til at gøre i Danmark, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix.

Giver ingen mening

Socialdemokraterne sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, bakker op.

- Det giver ingen mening, at en operation skal være et krav, siger han.

Allerede sidste år blev en arbejdsgruppe under Justitsministeriet bedt om at undersøge mulighederne for at indføre en ordning med adgang til juridisk kønsskifte uden krav om, at kønskirtlerne skal være fjernet kirurgisk.

Lovændring i år

Det arbejde er så småt færdigt og vil ifølge Flemming Møller Mortensen danne grundlaget for et lovforslag, inden året er omme. Socialdemokraten vil - næsten - garantere, at kravet om kønsskifte bliver skåret væk:

- Det er min allerbedste vurdering, ud fra de drøftelser jeg har haft med mine kollegaer i de andre partier i folketinget, at det her vil komme til at ske. Og at der vil være stor politisk lydhørhed for en ændring, siger han.

Ingen lægefaglige argumenter

Det er formelt set Sundhedsstyrelsen, der giver tilladelse til kønsskifte, og ifølge enhedschef Anne Mette Dons findes der ikke faglige argumenter for at holde fast i den nuværende regel.

- Det har ikke nogen sundhedsfaglig, lægelig begrundelse. Det er jo også derfor, at man i øjeblikket arbejder på alternativer til kastrationskravet, siger hun.

Amnesty Internation anslår, at der er omkring 3.000 transkønnede personer i Danmark. Hvis kastrationskravet fjernes, vil det være i tråd med regeringsgrundlaget fra 2011, hvor man lovede at undersøge muligheden for juridisk kønsskifte uden krav om kirurgisk indgreb.