S om journalkoks i hjemmeplejen: Vi må finde de penge, der skal til

Kravene til journalføring er tårnhøje, siger leder af hjemmesygepleje efter påbud.

Siden maj sidste år er der givet mindst 27 påbud til hjemmepleje og hjemmesygepleje, blandt andet for sjusket journalføring. (Foto: Thomas Borberg © (c) Ritzau Scanpix)

Den nye regering skal få kommunerne til at stramme op, så alle medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen får adgang til borgernes journaler.

Sådan lyder opfordringen fra Ældresagen, efter en gennemgang af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed lavet af DR Nyheder har vist udbredte problemer med blandt andet manglende journaladgang.

- Når kommunerne sender medarbejdere ud, har de en forpligtelse til at sikre, at medarbejderne har tilstrækkelig viden til at kunne løse deres opgaver, siger seniorkonsulent i Ældresagen Per Tostenæs.

- Hvis medarbejderne ikke har oplysninger om for eksempel noget så livsvigtigt som medicin, så handler de i blinde, og det er ikke i orden. For så har de ikke mulighed for at udføre deres arbejde forsvarligt.

Eksempler fra påbuddene

 1. 1

  En patient var forsøgt genoplivet, selvom der forelå dokumentation for fravalg af livsforlængende behandling, idet ledelsen ikke havde sikret, at alle medarbejdere havde nem og hurtig adgang til oplysninger om fravalg af livsforlængende behandling.

 2. 2

  Medarbejderne har kun adgang til medicinkort via patientens eget login på sundhed.dk. Journalen bliver ført delvist i Google-kalender og i Word.

 3. 3

  Social- og sundhedsassistenter har ikke adgang til borgernes lokale medicinkort. Vikarer har ikke adgang til journalsystemet.

 4. 4

  Indførelsen af et nyt system har skabt problemer, da en del oplysninger ikke er overført. Der er ikke en konkret plan at få opdateret mangelfulde journaler.

 5. 5

  Kun ledelse og planlæggere har adgang til journalnotater. Personalet, der står for behandlingen af borgerne, har ikke adgang. Efter implementeringen af et nyt IT-system bliver der administreret medicin, uden at det er muligt at tilgå en medicinliste.

I maj sidste år satte DR Nyheder også fokus på sjusket medicinhåndtering og hjemmeplejemedarbejdere uden adgang til borgernes journaler.

Dengang blev to ministre kaldt i samråd, og daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) indskærpede, at det entydigt er kommunernes ansvar at sikre, at hjemmeplejen og hjemmesygeplejen kan udføre deres arbejde på betryggende vis.

- Flere kommuner har behov for at få strammet op i forhold til patientsikkerheden, lød det fra Ellen Trane Nørby.

Men i dag – mere end et år efter – finder Styrelsen for Patientsikkerhed altså fortsat problemer med vikarer såvel som fastansatte, som ikke kan få adgang til borgernes journaler.

Siden maj sidste år har styrelsen givet mindst 27 påbud til hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvoraf flere sager omhandler manglende journaladgang og utilstrækkelig dokumentation af alt fra insulin-indsprøjtninger til hjerteproblemer, hallucinationer og skizofreni.

Derfor er journalen vigtig

 • Journalen er det sted, hvor oplysninger om en borger eller patients behandlingsforløb, diagnoser og notater fra sundhedspersonale samles.

 • Mangelfuld journalføring kan gøre det svært at gennemskue borgernes helbredssituation samt behov for pleje og behandling og at håndtere akutte situationer.

 • Når journaler ikke føres korrekt, udgør det "en betydelig risiko" for patientsikkerheden.

 • Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

KL: Kommuner arbejder benhårdt på at rette op

Hos Kommunernes Landsforening påpeger direktør for digitalisering, ældre og sundhed Christian Harsløf, at mængden af sundhedsfaglige opgaver hele tiden stiger, og at kommunerne forsøger at lære af hinanden.

- Jeg kan garantere, at hver gang, der bliver udstedt et påbud, bliver himmel og jord sat i bevægelse i den konkrete kommune for at få rettet op, siger han.

Christian Harsløf mener ikke, at der er et generelt problem med journaladgangen i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen:

- Kommunerne arbejder benhårdt på at sikre, at alle medarbejdere har adgang. Og så sker der engang imellem en fejl, og det skal vi være de første til at beklage.

Hjemmesygeplejeleder: Medarbejdere går ned med stress

Fra kommunerne lyder forklaringerne blandt andet, at it-systemer ikke har fungeret ordentligt, eller at de ikke kan nå at lære vikarer op i, hvordan de skal bruge journalsystemerne.

I Faaborg-Midtfyn Kommune, der har fået et påbud, har Betina Bendix som leder af hjemmesygeplejen bøvlet med den slags problemer.

Men det er ikke personalets skyld, at de ikke har ført journaler, som de bør, siger hun:

- Der er på tværs af kommunerne blevet indført en helt ny måde at dokumentere på sundheds- og ældreområdet, og det tager tid at få ind under huden.

De nye krav har fået Faaborg Midtfyn Kommune til at lave en manual på intet mindre end 350 sider, der gennemgår, hvordan medarbejderne skal dokumentere deres arbejde i kommunens it-system.

- Jeg har faktisk sygeplejersker, der har sagt: "Nu stopper jeg her, for det her tror jeg ikke, jeg kan lære, og så vil jeg hellere være sygeplejerske på en anden måde". Jeg har også sygeplejersker, der er stresssygemeldte, fordi de ikke kan håndtere kravene, siger hun.

Samtidig er der stor forskel på de it-systemer, der bliver brugt i de enkelte kommuner.

- Konsekvensen i forhold til eksterne vikarer har været, at de simpelthen ikke kan nå at lære, hvordan vi dokumenterer hos os, siger Betina Bendix.

S: Det er uansvarligt

I dag hører ældreområdet under den nye sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S).

Han holder ferie, og ministeriet henviser i hans fravær til Socialdemokratiets ældreordfører, Birgitte Vind (S).

Hun mener, at problemerne skyldes en underfinansiering af ældreplejen, og hun er langt fra tilfreds med, at problemerne med journaladgangen ikke er løst.

- Det skal der tages hånd om, for det er uansvarligt, siger hun.

Flere ældre skal udløse flere penge

Under valgkampen varslede Socialdemokratiet, at der skal frigøres et milliardbeløb til kernevelfærdsopgaver, herunder hjemmeplejen.

Under regeringsforhandlingerne har regeringen, De Radikale, SF og Enhedslisten så givet også hånd på, at ældreplejen skal tilføres penge i takt med, at antallet af ældre stiger.

- Socialdemokratiet er gået til valg på, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at finde de midler, der skal til. Det er en del af den opgave, der ligger og venter, siger Birgitte Vind.

I klippet herunder kan du høre Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (S), præsentere sit partis velfærdsudspil, før hun blev statsminister:

Facebook
Twitter