S vil undgå "hvide og sorte skoler": Højst 30 procent tosprogede elever på skolerne

10 skoleledere efterspørger politisk indgreb for ændret elevfordeling. SF og V bakker op.

(Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Det faglige niveau er lavere, end det er på folkeskoler med flere etnisk danske elever. Og det er skadeligt for integrationen, at eleverne ikke er bedre blandet.

Sådan lyder det fra en række skoleledere, som vil have politikernes hjælp til at få fordelt de tosprogede elever mere ligeligt på landets folkeskoler.

Fælles for skolelederne er, at mindst halvdelen af eleverne på deres skole er af udenlandsk herkomst.

Christiansborg er Socialdemokratiet klar til at gøre noget ved sagen, siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S).

- Hvis vi fortsætter udviklingen, som den er nu, så ender vi der, hvor andre lande allerede er endt, nemlig med et meget etnisk opdelt skolesystem, hvor vi har hvide og sorte skoler. Det er meget svært at lave om, når først de er blevet etableret, så det skal vi for alt i verden undgå, siger han.

En tommelfingerregel

DR Nyheder har været i kontakt med 19 ud af de 22 folkeskoler i landet, hvor mindst halvdelen af eleverne ifølge tal fra Undervisningsministeriet er af udenlandsk herkomst.

10 af skolelederne ønsker et politisk indgreb fra enten kommunerne eller Folketinget.

De og andre skoleledere oplever, at etnisk danske og ressourcestærke tosprogede familier fravælger deres skole på grund af den etniske sammensætning af elevgruppen.

I videoen herunder kan du høre 38-årige Ingrid Klausen fra Herning fortælle, hvorfor hun er flyttet for at undgå en skole med stor andel elever af udenlandsk herkomst:

Socialdemokratiet mener, at der skal være en stærkere regulering på området og foreslår, at staten og kommunerne arbejder ud fra en fælles ambition, om at der højst må være 30 procent tosprogede elever i en klasse.

- Hvis vi nu har det som tommelfingerregel, kan det danne grobund for diskussionen om skoledistrikter og for boligpolitikken, så folk ikke får anvist boliger i de samme få boligområder. I sidste ende skal vi jo have folk til at bo sammen, hvis også børnene skal gå i skole sammen, siger Mattias Tesfaye.

- Det frie skolevalg er vigtigt

Mattias Tesfaye siger, at loftet på 30 procent skal være en tommelfingerregel snarere end "en rigid regel". For i nogle kommuner er andelen af tosprogede børn større end 30 procent, hvorfor de ikke vil kunne gennemføre tiltaget i praksis.

Socialdemokratiet mener, at en anden del af løsningen kan være, at kommunerne får mulighed for at anvise elever til fri- og privatskoler, så de i højere grad er med til at løfte integrationsopgaven.

- Det frie skolevalg er vigtigt, men det skal også være et reelt frit skolevalg, og jeg tror, at mange forældre i dag faktisk ikke oplever, at den lokale folkeskole er et reelt valg, siger Mattias Tesfaye.

SF: Vi skal have et loft for børnenes skyld

Hos SF er der fuld opbakning til at sætte et loft over andelen af tosprogede på skolerne, siger børne- og uddannelsesordfører Jacob Mark (SF):

- Det skal man gøre for børnenes skyld, for det er godt for integrationen, at der er en overvægt af etnisk danske elever, som kan være med til at give de andre børn et godt sprog og et netværk, men også fordi det er godt for vores samfund, at vi møder hinanden på tværs af kulturer og samfundslag.

Christiansborg skal ifølge SF desuden sætte en pulje penge af til at investere massivt i ekstra lærerkræfter og til at køre med lavere klassekvotienter på de skoler, der allerede har en meget høj andel tosprogede.

- Kommunerne har stået meget alene med det her, siger Jacob Mark.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er åben over for modellen med et loft over andelen af elever af udenlandsk herkomst per klasse, alternativt en kvotefordeling.

Hvad vil det sige at være tosproget?

  • Der er forskellige definitioner på tosprogethed.

  • En af de mest udbredte er, at tosprogede er personer, som har brug for mere end et sprog i deres hverdag.

  • Det kan for eksempel gælde børn, som taler dansk i skolen og tyrkisk derhjemme.

  • I Danmark bliver tosprogethed ofte forbundet med flygtninge og indvandrere.

  • Tallene fra Undervisningsministeriet angiver andelen af elever med udenlandsk herkomst, hvilket ikke 1:1 tilsvarer definitionen på tosprogede.

  • Kilder: Undervisningsministeriet og Københavns Universitet

Artiklen er opdateret 31. maj klokken 10:25 med citat fra Jacob Mark (SF).

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter