Så dyr er ensomheden for det danske samfund

Ensomhed har sin pris - både for den enkelte og for samfundet.

Ensomhed kan går hårdt ud over både helbred og levetid. (Foto: © Søren Thaulow, DR)

Ensomhed gør ikke bare ondt på sjælen. Når mennesker bliver ensomme, så går det også udover helbreddet - og det kan mærkes på samfundets bundlinje.

Ensomhed koster nemlig sundhedsvæsnet op til 300 millioner kroner hvert år.

Det viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed.

Ensomhed koster liv og penge

Sundhedsomkostninger ved ensomhed opstår både i forbindelse med danskere, der sjældent træffer familie, men også dem, som ikke kan forvente hjælp fra andre, hvis de bliver syge.

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er sundhedsvæsnets årlige ressourceforbrug til personer, der sjældent ser deres familie på omkring 282 millioner kroner, mens udgiften for dem, som ikke kan forvente hjælp fra andre ved sygdom, er beregnet til 395 millioner kroner.

Årligt betyder det omkring 10.000 hospitalsindlæggelser og op mod 250.000 kontakter til egen læge som følge af svage sociale relationer

Koster leveår

For dem som lider af ensomhed er prisen et kortere liv. Hvert år indtræffer 1.000-1-500 dødsfald relateret til svage sociale relationer.

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed dør mænd med svage relationer i gennemsnit tre år for tidligt- Tallet for kvinder er to år.

Fraværet af en familie går også hårdt ud over levetiden. For mænd giver det at sjældent træffe familie årligt anledning til 16.000 tabte leveår - for en fjerdedel før de er fyldt 65 år.

For kvinder er antallet af tabte leveår 7.000 - 1.200 af dem før 65 år.

Mål: Danskerne skal være mindre ensomme

Forhåbentlig er der hjælp at hente for de mange tusinde danskere, der føler sig ensomme. I hvert fald er det et af regeringens syv sundhedsmål, at nedbringe andelen af ensomme danskere.

Det man man læse i de 'Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år', som Sundhedsministeret udsendte i januar 2014. Under overskriften "Flere voksne skal trives og have god mental sundhed", står der følgende:

"Andelen af ensomme danskere på 16 år eller derover skal reduceres med 10 pct."

Kilde: Staten Institut for Folkesundhed, Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark 2010.