Så er der nyt til 'sprogspasserne': Køns- og identitetsdebatten sætter sit aftryk i ordbogen

Den Danske Ordbog bliver i dag revideret, og nye ord kommer til, mens gamle får nye betydninger.

Den igangværende debat om køn og identitet har fået folkene bag Den Danske Ordbog til at redefinere flere ord. (Foto: TYRONE SIU © Scanpix)

Hvad er en sprogspasser?

En, der er dårlig til det med sprog? Eller en, der er særligt sproginteresseret og virkelig går op i at tale korrekt?

Ifølge den nye revidering af ordbogen Den Danske Ordbog, der bliver offentliggjort i dag, er begge betydninger af ordet nu gældende.

Og for sprogspasserne - uanset hvordan man forstår ordet - er der nok at dykke ned i med blandt andet 556 nye ord og 279 gamle, der har fået redigeret deres definitioner.

Særligt har de seneste års debat om køn og identitet sat sit aftryk i denne omgang, hvor en række ord såsom oute, kønsidentitet og kønsskifte bliver defineret på ny, så de kommer til at fremstå mere tidssvarende.

Det fortæller Sanni Nimb, der er ledende redaktør på Den Danske Ordbog, der har næsten to millioner besøgende månedligt.

- Det er ikke så tit, at vi laver ændringer i definitionerne, men den her gang gør vi det faktisk forholdsvis mere, og det er foranlediget af hele kønsdebatten, der har sat godt skub i det.

- Vi får mange brugerhenvendelser, der påpeger noget, som de synes er diskriminerende. Vi lytter som regel til det, men ikke altid. For eksempel påstanden om at udtrykket 'at have hår på brystet' bygger på en stereotyp om, at mænd er mere modige end kvinder. Der er vi ligesom ikke henne endnu, siger hun.

Vi har bedt Sanni Nimb kommentere en håndfuld ord, der som resultat af de seneste års køns- og identitetsdebat fra i dag er ændret på den ene eller anden måde i det digitale opslagsværk.

Oute

At oute: afsløre andres kønsidentitet eller seksuelle orientering uden deres samtykke. (© ColourBox)

- Den gamle definition af ordet er blevet nyformuleret. Det har vi gjort, fordi vi fik en henvendelse fra LGBT-komiteen, der ikke syntes, at definitionen var så rammende, fordi den udelukkende nævnte at blive afsløret som homo- eller biseksuel.

- Det er ændret, så det nu hedder at ”afsløre andres kønsidentitet eller seksuelle orientering” og altså omfatter mere end blot homo- og biseksualitet.

Kønsidentitet

Kønsidentitet: personlig oplevelse af at tilhøre et bestemt køn. (© ColourBox)

- Det er lidt indviklet, men der er tilføjet en helt ny betydning, der svarer til den nyere brug af ordet, der har bredt sig. Den handler om den personlige oplevelse af at tilhøre et bestemt køn. Altså den subjektive opfattelse.

- Indtil i dag dækkede definitionen kun bevidstheden om ens køn og den adfærd, man typisk ville forbinde med et bestemt køn.

Kønsskifte

Kønsskifte: ændring med hensyn til hvilket køn, der har et bestemt arbejde eller en bestemt rolle. (Foto: David Leth Williams © Scanpix)

- Vi opdagede, at der var en ændring i forhold til, hvilket køn der har et bestemt arbejde eller en bestemt rolle, så man for eksempel nu kan sige 'der er et kønsskifte på vej i flytrafikken', hvis det ene køn bevæger sig ind på et arbejdsområde, der tidligere primært har været forbeholdt det modsatte køn.

Ægtepar

Ægtepar: to personer som er gift med hinanden. (© colurbox)

- Det var en af vores unge studerende, der påpegede, at der stod noget forkert. Før stod der 'par bestående af en mand og en kvinde, der er gift med hinanden', og det har nu undergået den lille ændring, at der står 'par bestående af to personer, der er gift med hinanden'.

- Og det har vi i det hele taget gjort med mange af par-ordene, der blev defineret for 30 år siden, fordi de byggede på et udgangspunkt med en mand og en kvinde.

- Vi diskuterede også, om et brudepar kræver, at der er en brud involveret, men vi fandt belæg nok på, at det gjorde det ikke.

Forælder

Forælder: person, som er biologisk ophav til et barn eller tager sig af dets opvækst i social og juridisk forstand, evt. sammen med en anden person. (© Colourbox/Birgit Korber)

- Et gammelt ord, der indtil i dag ikke har haft en definition. Nok fordi flertalsformen forældre var defineret, og man derfor har vurderet, at det ikke var så vigtigt.

- Men vi diskuterede længe, hvordan det skulle formuleres, så det blev så neutralt som muligt, og vi endte med en – indrømmet - lidt indviklet definition, der lyder 'person som er biologisk ophav til et barn eller tager sig af dets opvækst i social eller juridisk forstand, evt. sammen med en anden person'.