Sådan bliver skraldet sorteret i Gentofte

Flere kommuner forsøger at lade borgerne sortere affaldet derhjemme. En af dem er Gentofte. Den har 50 familier til at afprøve ny sortering i nye affaldsbeholdere.

Søren Heisel og familien skulle lige vænne sig til straks at gå ud med tomme makreldåser, brugte kuverter og plastik i stedet for at opbevare det indenfor. (Foto: Søren Buur Heisel)

Flere kommuner er på vej med nye affaldsordninger. De betyder, at vi skal sortere vores affald i op til seks forskellige kategorier.

Formålet er, at vi skal genanvende langt mere af vores affald, da det er godt for både miljøet og økonomien.

Kommunernes Landsforening, KL kender til cirka 10 kommuner, der enten har indført sorteringsordninger eller er på vej til det.

Affaldssortering ude i husstandene vil nemlig være en del af regeringens nye resourcestrategi, der udkommer inden længe. Idéen er, at det sorterede affald kan bruges til genbrug og dermed spare energi.

Gentofte Kommune har været i gang siden august sidste år. Her har 50 familier deltaget i et forsøg med at sortere affald derhjemme og smide det i kategoriserede beholdere.

Vil samle erfaringer

Søren Heisel med kone og to børn er en af forsøgsfamilierne. Han er desuden socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen.

Søren Heisel og familien skulle lige vænne sig til besværlighederne med at sortere emballage fra husholdningen allerede i køkkenet, siger han til DR Nyheder.

- Det tog lige noget tid at lære, at det tager tid at sortere tomme makreldåser, kuverter og plastik og gå ud med det i stedet for at opbevare det indenfor.

En anden udfordring var pladsen til affaldsbeholderne udenfor.

- Indtil videre står de på fliserne lige udenfor, men der skal de ikke stå permanent, lyder det fra Søren Heisel.

Sådan er de opdelt

Forsøgsfamilierne bor enten i rækkehuse eller villaer. De to nye affaldsbeholderne er opdelt i to rum. Den ene er til glasemballage og det andet til papir. Den anden til plastik og metal.

Familierne skal selv sortere husholdningsaffaldet i de forskellige kategorier. Forsøgsfamilierne har desuden fået en miljøboks til indsamling af tomme spraydåser, elpærerog småt elektronik.

Formålet med forsøget er at høste erfaringer med de nye beholdere til restaffald og genanvendeligt affald.

Sker i etaper

Forsøget med at sortere affald hjemme i boligen slutter første april i år. Derefter skal det udvides til hele kommunen.

Villaer og rækkehuse vil få de nye beholdere i tre etaper fra april i år og frem til foråret 2014.

Gentofte Kommune har også tænkt etageejendomme ind. Beboerne der kan få besøg af en affaldskonsulent fra Genbrug og affald. Han eller hun vil gennemgå ejendommen og give tips til en løsning, som matcher ejendommens behov og fysiske forhold.

Men borgerne kan også sige nej tak til sorteringen, hvis de ikke ønsker den. Så skal de i stedet køre til et genbrugsopsamlingssted med glas, metal pap og andet affald.

Facebook
Twitter