Sådan er undersøgelsen foretaget

DR har fået analyseinstituttet Capacent til at lave undersøgelsen Din muslimske nabo.

DR har fået analysebureauet Capacent til at lave undersøgelsen Din muslimske nabo. Den største undersøgelse om det muslimske mindretal i 18 år. (Foto: Freddy Hagen © Scanpix)

Her kan du læse, hvordan Capacent, der har foretaget undersøgelsen for DR, har båret sig ad i bestræbelserne på at lave så troværdig en undersøgelse som muligt.

Capacents metodebeskrivelse

I Danmark findes der ikke noget register, der registrerer indbyggernes religiøse tilhørsforhold.

Capacent har derfor på baggrund af Familiestyrelsens liste over godkendte pige- og drengenavne udarbejdet en totalliste med alle godkendte navne fra den muslimske del af verden, der er i brug i Danmark i dag.

Ved ud fra tilfældighedsprincippet at søge på navne fra denne totalliste har Capacent kunnet generere et udtræk med telefonnumre på husstande, hvor et eller flere medlemmer af husstanden bærer et muslimsk navn. Det sikrer, at kun muslimer i Danmark, der ikke bærer et muslimsk navn, er blevet udelukket fra at deltage i undersøgelsen.

Denne gruppe vurderes at være yderst marginal om overhovedet eksisterende. Konvertitter er også inkluderet i undersøgelsen da en konvertering til Islam stort set altid indebærer et navneskifte (f.eks. Abdul Wahid Petersen).

Interview på flere sprog

Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview, hvor Capacents interviewere har ringet op til husstandene fra samplen og bedt om at tale med en tilfældigt udvalgt person (Konkret den myndige person i husstanden, der sidst har haft fødselsdag).

Dette sikrer, at interviewet gennemføres med et tilfældigt udvalgt medlem af husstanden og ikke blot den person, der f.eks. har registreret telefonnummeret. Inden gennemførslen af selve interviewet har Capacents interviewere spurgt til personens religiøse tilhørsforhold for at sikre, at personen vitterlig er af muslimsk oprindelse.

Interviewarbejdet er blevet udført af et særligt udvalgt og uddannet team af interviewere, der udover at tale dansk alle taler et af følgende sprog: Arabisk, Farsi, Pashto, Somali, Tyrkisk og Urdu.

Derved har Capacent kunnet sikre, at også personer, der ikke taler så godt dansk, har kunnet deltage i undersøgelsen. Interviewerne er blevet vejledt og overvåget dagligt af et team af supervisorer, som har stået i direkte forbindelse med den ansvarlige konsulent.

Skal give et korrekt billede

Det er væsentligt, at de mange forskellige grupper af muslimer, der findes i Danmark er repræsenteret korrekt i undersøgelsen.

Alt afhængig af hvilket land ens familie stammer fra, og hvilken gren indenfor Islam man tilhører, kan man forventes at have vidt forskellige holdninger og værdier.

Der findes ingen registre, der opgør, hvordan muslimer i Danmark fordeler sig i forhold til oprindelsesland, og hvordan fordelingen er mellem f.eks. shia- og sunnimuslimer. Capacent har derfor estimeret størrelsen på disse fordelinger ud fra den bedste tilgængelige viden.

I den forbindelse har vi trukket på informationer fra Danmarks Statistik og Ministeriet for Flygtning, Indvandrere og Integration samt en række eksperter1 med særligt kendskab til muslimer i Danmark.

Capacent har på baggrund heraf estimeret størrelsen på de forskellige grupper af muslimer i Danmark. Resultatet er blevet en såkaldt stratificeringsmatrice, der indeholder et skøn for, hvor meget muslimer med forskellige oprindelseslande og muslimer fra forskellige grene indenfor Islam bør fylde i vores undersøgelse. Capacent har brugt denne stratificeringsmatrice til at sikre, at disse forskellige grupper af muslimer er blevet korrekt repræsenteret i undersøgelsen.

Facebook
Twitter