Sådan får du fradrag af dine tabte penge

Med en e-mail og et par klik på computeren kan du måske få en tredjedel af beløbet igen.

Er du en af dem, der har mistet tusinder af kroner til konkursramte virksomheder eller blot ikke har fået den vare, som du har betalt for, så kan du måske få en del af beløbet tilbage.Det gælder f.eks. hvis du har købt og betalt en håndværker, der aldrig dukker op, flybilletter, der ikke kan bruges, eller hvis du har haft din opsparing i en bank, der pludselig er lukket ned.

En lov fra 2010 gør det nemlig muligt at trække tabene fra i skat, og dermed kan du få en tredjedel af beløbet tilbage via selvangivelsen.Det kræver dog, at tabet er endeligt konstateret og bekræftet. Det gælder blandt andet tab i forgæves fogedforretning, konkurs, tvangsakkord, likvidationsakkord, frivillig akkord m.v.Hvis man ikke kan få bekræftet tabet, er det nok, at man via en ekstern inkassovirksomhed har forsøgt at inddrive sit tilgodehavende uden held. Desuden kan pengene betragtes som tabt, hvis debitor er flyttet ud af Danmark uden at oplyse sin nye adresse.

For at få ret til fradraget gælder følgende regler:- Der er en bagatelgrænse på 2.000 kroner og først herefter er beløbet fradragsberettiget.- Pengene skal reelt være tabt og må derfor ikke være refunderet via forsikring eller garantifonde.- Pengekravet skal være stiftet 27. januar 2010 eller senere.- Du skal have anmeldt dit krav i konkursboet eller på anden måde have foretaget såkaldte indenretlige skridt for at få tabet konstateret.- Du skal have besked fra konkursboet om, at dit krav ikke bliver dækket.- Du skal gemme dokumentationen for, at du har anmeldt dit krav i konkursboet.Hvis du lever op til kravene og har haft et tab i 2012 skal du blot gå ind på skat.dk og rette din årsopgørelse for at få fradrag for de tabte penge. Har du haft et tab i 2010 eller 2011 skal du bede Skat om at genoptage din skatteansættelse.

Facebook
Twitter