Sådan foregik mulig svindel: Cykelskur blev til tekøkken og steg 80.000 kroner

Der var særdeles store mangler i kontrollen med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses indkøb, konkluderer Rigsrevisionen.

Forsvarets Ejendomsstyrelse på Hjørring Kaserne, fredag den 6. december 2019. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

En regning på 100.000 kroner for et stykke arbejde, der aldrig blev udført, og en renovering af cykelskure, der pludselig blev til et indkøb af nye tekøkkener og steg 80.000 kroner i pris.

Det er blot to af de eksempler, Rigsrevisonen i dag fremlægger i en rapport, der viser, hvordan kontrollen med indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har været ude af kontrol.

Rigsrevisionen har fundet fejl i 54 i de 64 indkøb fra 2018, de har undersøgt, og derfor kan der være tale om svindel med midlerne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Rapporten har fået Statsrevisorerne til at fremlægge en særdeles skarp kritik af styrelsen, og indtil videre har det ført til politianmeldelse af to tidligere ansatte.

Den sag efterforskes af Midt- og Vestjyllands Politi.

Ministeriet har desuden ikke levet op til helt basale krav til forvaltning på indkøbsområdet, lyder det blandt andet fra statsrevisorerne.

Bestilt arbejde blev aldrig udført

I Rigsrevisionens rapport nævnes blandt andet en sag om elarbejde på 14 redningsstationer i december 2018.

Leverandøren har ikke udført arbejdet, selvom dokumenter var underskrevet af den pågældende, og dermed betalte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse altså en regning på 100.000 kroner for det ikke-udførte arbejde.

Styrelsen opdagede først fejlen, da Rigsrevisionen henvendte sig.

Revisionen har også i sin gennemgang opdaget en sag om renovering af cykelskure, der siden blev til tekøkkener for et højere beløb. Varemodtagelsen henviser til renovering af cykelskure, mens fakturaen omhandler tekøkkener, og derfor er det ifølge Rigsrevisionen uklart, hvad Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har fået leveret.

Ifølge Rigsrevisionen er der en difference på næsten 80.000 kroner i prisen.

Indkøbsordren og fakturaen stemmer ikke overens i for eksempel denne stikprøve. Her er der en difference på næsten 80.000 kroner. (© Rigsrevisionen)

Samme person bestilte og godkendte ordrer

I rapporten fremhæver Rigsrevisionen flere eksempler på, at samme person har bestilt og godkendt arbejde.

For eksempel bestilte en projektleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse renovering af et gulv til 303.469 kroner. Efter arbejdet var udført, modtog samme projektleder en faktura fra leverandøren og registrerede den i styrelsens systemer, som sendte den til automatisk betaling.

Der var altså på intet tidspunkt i processen andre ansatte, der kontrollerede ordren eller det beløb, der blev betalt. Det skete, selvom en projektleder ikke må aflevere egne indkøb, uden at det bliver kontrolleret af en byggeleder.

Rigsrevisionen har samlet fundet 14 tilfælde, hvor projektlederen har været både bestiller og godkender på eget indkøb.

(© Rigsrevisionen)

Indkøbsordrer blev dyrere end tilbud fra leverandør

Rigsrevisionen har i sin gennemgang også fundet flere eksempler på, at indkøbsordrer lyder på et højere beløb end det fremsendte tilbud. Blandt andet i forbindelse med udskiftning af en port på en kaserne.

Her accepterede styrelsen et tilbud fra leverandøren på 127.600 kroner. På baggrund af tilbuddet sendte projektlederen så en bestilling til leverandøren på 185.000 kroner med henvisning til tilbuddet, men uden dokumentation for, hvorfor beløbet var 57.400 kroner højere.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse modtog varer for 185.000 kroner. Leverandøren sendte efterfølgende to fakturaer; én som vedrørte porten fra tilbuddet på 127.600 kroner og en anden på 28.000 kroner for opsætning af en port et andet sted i landet.

(© Rigsrevisionen)

Forstå sagen om mulig svindel

  • 5. december kom det frem, at to personer er politianmeldt i en sag om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

  • Det kommer, efter at en revisionsrapport fra Rigsrevisionen har vist, at der nærmest har været frit spil for at svindel i styrelsen.

  • Rapporten viser, at medarbejderne i styrelsen uden andres indblanding har kunnet bestille varer og tjenesteydelser, kvittere for modtagelsen og godkende betalingen for varerne og tjenesteydelserne.

  • Det har betydet, at den enkelte medarbejder selv har kunnet gennemføre fiktive indløb på vegne af styrelsen.

  • Der kører dog også en anden sag i styrelsen, der omhandler mulig svindel i styrelsen.

  • 6. december har anklagemyndigheden nemlig bekræftet, at de har rejst tiltale mod fem mænd, der har forbindelse til styrelsen.

  • Sagen stammer tilbage fra 2016 og to civilt ansatte i styrelsen er tiltalt for at have modtaget bestikkelse for 1,8 millioner kroner.

  • Desuden er to selvstændigt erhvervsdrivende og en tidligere ansat hos en entreprenørvirksomhed tiltalt.

FacebookTwitter