Sådan fyrer du korrekt op i brændeovnen

Hvis du fyrer korrekt op, kan du spare helt op til 80 procent af partikelforureningen, ifølge Miljøministeriet. Læs de gode råd her.

(© Colourbox)

Regeringen vil til kamp mod luftforureningen, som hvert år koster 3.400 danskere livet.

En ny kampagne fra Miljøstyrelsen 'Ren luft til danskerne' skal være med til at nedbringe luftforureningen. Et af fokuspunkterne i kampagnen er forurening fra landets mange brændeovene, og derfor vil ministeriet hjælpe danskerne med at fyre rigtigt.

Her kan du læse Miljøstyrelsens anbefalinger til, hvordan du fyrer korrekt op i hjemmet:

1. Tænd op i toppen

Alene ved at tænde i den øverste del af brændet kan du fjerne mod 80 procent af partikeludledningen i optændingsfasen.

Start derfor med at lægge to stykker brænde i bunden og stable pindebrænde i lag med luft imellem. Tænd den i den øverste del og lad flammerne arbejde sig oppe fra og ned - som et stearinlys.

Fyr med mindre stykker af brænde, så ilden kan få godt fat. For store stykker eller for meget brænde kan nemlig hæmme lufttilførslen.

2. Brug kun tørt træ

For at fyre korrekt er det vigtigt at bruge rent og tørt træ. Hvis brændet er vådt, bliver forbrændingen ufuldstændig, fordi ovnen afkøles.

Brændets vandindhold bør højst være 18 procent, og man kan evt. købe en fugtmåler, som måler præcist, hvor meget vand der er i træet. Brændet skal være lagret i mindst 1-2 år, efter det er savet og kløvet.

Et alternativ til en fugtmåler kan være at slå brændestykkerne mod hinanden. Hvis der lyder en skarp klang er brændet tørt, hvorimod vådt træt giver en dump lyd.

Brug pindebrænde, kvas eller en lille smule krøllet avis ved optænding. Undgå glittet papir som reklamer, fordi det giver meget aske.

Det er i øvrigt ulovligt at brænde skrald som privatperson. Det gælder også affaldstræ som paller, spånplader (også rester), gamle plankeværk og alle former for behandlet træ. Skrald og affaldstræ skal afleveres på din lokale genbrugsstation.

3. Sørg for rigeligt luft

Når ilden har godt fat, skruer de fleste mennesker ned for lufttilførslen for at få brændet til at holde i længere tid og skrue ned for varmen. Konsekvensen er, at der ikke kommer luft nok til en fuldstændig forbrænding. Det kan frigive gasser og partikler, som sætter sig som sod i skorstenen.

Hvis du ikke ønsker at ovnen skal varme på fuld styrke, så er det bedre at regulere varmen med mindre brænde end at lukke lufttilførslen.

Skru ned for lufttilførslen, når flammerne bliver lysere. Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder rent.

Fyr ikke om natten

Fyr ikke om natten, selvom lune morgengløder kan lokke. Det kan være farligt for hele nabolaget, hvis du lægger brænde på og skruer ned for lufttilførslen.

Du kan nemlig udsætte naboerne for sundhedsskadelig røg, og udsætte din skorsten for sod med risiko for skorstensbrand.

Hvis du lukker helt ned for luften, er der også en risiko dannelse af kulilte (CO), som er en giftig luftart. Det kan være farligt, hvis den siver ud i huset, og svær at opdage, fordi røgen vil være farveløs og lugtfri.

4. Røgen skal næsten være usynlig

Når der er gang i brændeovnen, bør du gå ud og tjekke røgen i skorstenen. Du kan nemlig både se og lugte, hvis der er noget galt.

Hvis det lugter grimt, så er der stor sandsynlighed for, at der er for lidt ilt til brændet. Det kan også være et tegn på, at brændet ikke er tørt nok.

Det kan være en god idé at tjekke røgen flere gange under fyringen, så du er sikker på, at lufttilførslen er i orden og mængden af brænde er korrekt - specielt hvis du ikke er helt fortrolig med din brændeovn.

Hvis disse fyringsråd ikke hjælper, så kan det være en god idé at kontakte din skorstensfejer. Det kan være din brændeovn, der er noget galt med.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk