Sådan har danske forskere fået deres kræftgennembrud

Medicinerede test-mus overlever kræft, mens test-mus uden medicin dør, viser ny dansk forskning.

Et hold danske forskere står over for et sandt gennembrud inden for kræftforskningen.

Mads Daugaard, Ali Salanti og ph.d.-studerende Thomas Mandel Clausen har nemlig ved en tilfældighed opdaget en metode til at slå kræftceller ihjel.

Sammen med deres forskerteams har de testet tusindvis af prøver lige fra hjernetumorer til leukæmicancer, og indtil videre tyder testene på, at man med den nye opdagelse kan få bugt med op mod 95 procent af alle tumortyper.

Indtil videre er metoden kun blevet testet på mus, der har fået indopereret tre forskellige typer menneskesvulster, og disse mus blev testet op imod nogle tilsvarende syge mus, der ikke har fået medicinen, som rent faktisk er en malariavaccine.

Ved lymfekræft var svulsterne i testmusene kun cirka kvart så store som svulsterne i gruppen af mus, der ikke fik den nye medicin.

Ved prostatakræft var svulsterne forsvundet hos to ud af seks mus en måned efter, at de fik den første dosis.

Ved metastatisk knoglekræft var fem ud af seks mus stadig i live efter næsten otte uger, hvorimod ingen af de ikke-medicinerede mus overlevede så længe.

Forskerne forventer, at der går tre-fire år, inden man er klar med menneskeforsøgene.