Sådan køber elever opgaver på nettet

Fixminopgave.dk hjælper elever med opgavesnyd, mener kritikere. Firma vil fortsætte fra udlandet.

Siden sitet Fixminopgave.dk blev lanceret sidste år, har elever i blandt andet gymnasiet købt opgaver med få klik i håbet om at få de høje karakterer.

Men det er at hjælpe dem med at snyde og er i strid med markedsføringsloven, mener Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen.

Derfor har hun i dag valgt at nedlægge et forbud mod, at hjemmesiden sælger opgaver til de unge.

Sådan foregår det

 • Fixminopgave.dk tjener penge på at sælge opgaver til elever både i løbet af året og til eksamen.

 • Kunder kan foruden almindelige afleveringer i gymnasiealle fag, eksamensopgaver og de store skriftlige gymnasieopgaver, SRP/SRO, købe sig til korrekturlæsning, afleveringer til universitetet, bacheloropgaver, oversættelser og kvote 2 ansøgninger, fremgår det af hjemmesiden.

 • En elev bestiller opgaven på hjemmesiden og herefter via Facebooks Messenger, hvor eleven fx oplyser, hvad opgaven går ud på, og hvornår der er deadline.

 • Firmaet finder derefter en skribent, der har de faglige kompetencerne til at løse opgaven, fortæller Frederik Drews, stifter af Fixminopgave.dk.

 • Man får opgaven tilsendt i god tid inden afleveringen. Det hele foregår anonymt, så skribent og kunde kender ikke hinandens identitet, skriver firmaet på hjemmesiden.

 • Elever risikerer bortvisning, hvis de bliver taget i at have købt en opgave på hjemmesiden eller andre lignende sider.

Timeløn på 250 kroner

Skribenterne er studenter eller studerende og tjener i gennemsnit 250 kroner i timen, står der på hjemmesiden.

Prisen på opgaven afhænger af, hvilken karakter eleven går efter.

Hjælp til en aflevering i gymnasiet koster fra 195 kroner til 300 kroner.

Hjælp til et 4-tal til eksamen i et gymnasiefag koster 425 kroner. Hjælp til et 12-tal til eksamen koster 550 kroner.

Elever kan også købe sig til at få skrevet deres store skriftlige opgave i slutningen af 2. og 3. G. Men her skal de finde den store pengepung frem.

Hjælp til at få skrevet opgaven kaldet enten SSO eller SRP koster fra 5.500 til 7.950 kroner.

 • TIP OS Har du købt en opgave hos Fixminopgave.dk? DR Nyheder vil gerne høre din historie. Skriv en mail til journalist Maja Maach på mlrk@dr.dk

Har ændret hjemmesiden efter kritik

Firmaets stifter, Frederik Drews, ser modsat Forbrugerombudsmanden ikke noget problem at tjene penge på at ’hjælpe og inspirere’ eleverne, som han selv formulerer det.

På hjemmesiden står der 'hjælp til' eksaminer og gymnasieafleveringer, og det er formuleringen blevet ændret til, efter at Forbrugerombudsmanden gennem det seneste år er kommet med sin løftede pegefinger.

Frederik Drews siger nu, at firmaet leverer 'færdig hjælp og inspiration' til eleverne.

Han vil ikke svare direkte på, om der reelt er tale om færdige afleveringer, som elever kan sende direkte til deres lærer.

Når de ikke får hjælp af systemet, så må vi jo gå ind og hjælpe dem, siger firmaets stifter Frederik Drews. Han afviser, at han hjælper elever med at snyde.

Risikerer bøde eller fængsel

Hvis firmaet ikke overholder forbuddet fra Forbrugerombudsmanden, risikerer stifteren bødestraf eller fængsel indtil fire måneder.

Sagen er sendt videre til Sø- og Handelsretten, som afgør, om forbuddet skal gøres permanent.

For stadig at kunne fortsætte aktiviteterne har stifter Frederik Drews ifølge eget udsagn nu solgt firmaet til et engelsk selskab. Han håber, at han dermed kan komme uden om dansk lovgivning.

Men Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen agter også at få ram på firmaet, selvom det rykker til udlandet, siger hun. Dog er det ikke sikkert, at hun får heldet med sig, da der kan gælde andre regler i England, hvor Fixminopgave.dk er på vej til at operere fra.

Forbrugerombudsmanden har været i dialog med Frederik Drews i et lille års tid i et forsøg på at få firmaet til frivilligt at stoppe med sælge opgaver. Men det ønskede firmaet ikke, hvorfor man nu går rettens vej, oplyser hun.

Bryder loven

 • Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen mener, at Fixminopgave.dk bryder markedsføringslovens paragraf tre. Den lyder:

 • - Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser, står der i loven.

 • Forbrugerombudsmanden mener, at firmaet ved at skrive elevernes opgaver 'krænker det almene samfundshensyn'. Uddannelsessystemet er offentligt finansieret, og meningen er, at eleverne selv skal dygtiggøre sig, siger hun.

 • Af forarbejderne til § 3 fremgår bl.a. følgende:

 • ”Bestemmelsen finder endvidere anvendelse på forhold vedrørende smag og anstændighed. Hensynet til smag og anstændighed skal forstås i en bred samfundsmæssig kontekst og beskytter bl.a. forbrugerne mod handelspraksis, som krænker almene samfundshensyn.

Facebook
Twitter