Sådan sikrer vi ligeløn: Kvinder, tal højt om jeres løn

Det er ifølge flere fagforeninger de færreste kvinder, der ved, at de har ret til lønsstigning - mens de er på barsel.

I hele 251 af de 280 jobs er det mændene, der tjener mest, mens kvinderne tjener mest i 22 af tilfældene. (Foto: Sabrina Uldbæk Skjødt Web og Mobil)

Selv om der er tale om samme job og samme arbejdsopgaver, kan der sagtens være forskel på mænd og kvinders løn.

Det viser en gennemgang af den seneste lønstatistik fra Danmarks Statistik.

Ifølge Danmarks Statistik er det samlede løngab for kvinder og mænd på 13,3 procent i mændenes favør.

Men det er der råd for, for det er ikke bevidst, at chefer generelt udskriver større lønchecks til deres mandlige ansatte.

Ifølge de tre fagforeninger, som DR Nyheder har talt med, er det vigtigste overordnet at tale løn med kollegerne, så man kan se, om man selv er betalt retfærdigt, og så at kende sine rettigheder som kvinde - for eksempel når det kommer til barsel.

Forskel i det offentlige og private

I landets tredjestørste fagforbund, FOA, der organiserer både offentligt og privatansatte, kommer det til dels bag på forhandlingschef Jakob Bang, at mænd og kvinder stadig lønnes forskelligt.

En del af forklaringen på forskellen i lønnen er, at mænd i højere grad end kvinder finder stillinger i den private sektor, hvor lønnen typisk er højere end i det offentlige.

Men der er også andre grunde, mener Jakob Bang, der peger på, at det i det offentlige kan være svært for den enkelte at gøre så meget, da man ikke selv forhandler direkte.

Derfor skal man kende sit værd til lønforhandlingen.

- Den enkelte ansatte kan jo gøre opmærksom på, at man for eksempel har en bestemt uddannelse eller taget en efteruddannelse, der berettiger et form for tillæg, siger han.

- Hovedansvaret for at få udlignet et løngab ligger klart hos arbejdsgiverne og de faglige organisationer. Den enkelte sidder jo ikke med overblikket.

Glemmer kønssammensætning

Ifølge Jakob Bang kræver en ændring en øget og skærpet opmærksomhed på udfordringen. Undersøgelser har nemlig vist, at man i forhandlingssituationer i det offentlige slet ikke tænker over, at der potentielt skabes et løngab.

- Når man gennemfører en lønforhandling for en gruppe, så glemmer man at kigge på, hvad det samlede resultat betyder i forhold til ligeløn, siger han.

Mænd er mere værd

Ifølge næstformand i HK Privat, Marianne Vind, er det vigtigste for at komme løngabet til livs at tale åbent med sine kolleger om lønforholdene. På nogle arbejdspladser er der en kultur, hvor man ikke fortæller kollegerne, hvad man tjener, men det gavner ingen.

- Hvis ingen ved, hvor hinanden ligger, er det svært at argumentere for, hvorfor man skal hæves, siger hun.

arbejdspladser, hvor man taler åbent om lønnen, er lønningerne generelt højere ifølge HK-næstformanden. Og hendes bud er, at lønskellet mellem mænd og kvinder er mindre.

Hun opfordrer til, at man får fat i en lønstatistik fra sin fagforening, så man kan se, hvor man selv ligger sammenlignet med andre.

- Det er ikke fordi, der sidder nogle onde chefer rundt omkring. Men vi værdsætter bare mænds arbejde højere end kvinders. I politik stemmer kvinder på mænd, og mænd stemmer på mænd. Der ligger i vores kultur, at mænd er vigtigere, siger Marianne Vind.

På mange arbejdspladser tillægger man jobfunktioner mere værdi, når det er mænd, der udfører dem.

- Også selv om en kvinde udførte den samme jobfunktion tidligere til en lavere løn, siger hun.

- Kvinder på barsel snyder sig selv

Noget af løngabet kan ifølge Marianne Vind også forklares med, at mange kvinder ikke kender deres rettigheder, når det kommer til barsel.

- Desværre oplever jeg tit, at kvinder ikke får lønforhøjelse inden barslen, og det synes de er i orden, fordi de skal jo alligevel være væk længe. Og mens de er væk, stiger de heller ikke i løn, og når de kommer tilbage, siger chefen, at de jo lige har været væk et helt år. Men der skal ikke gøres forskel, om du er på barsel eller ej, siger Marianne Vind.

- Kvinderne snyder sig selv, for de ved det ikke.

Mange kvinder synes desuden, det er flovt, hvis de tjener færre penge end deres mandlige kolleger.

- Så tænker de, at de ikke er lige så gode. I stedet for at tænke, at det er urimeligt, siger Marianne Vind.

- Hæng sedler op

Søren Heisel, forbundssekretær hos 3F med ansvar for ligestilling, er enig i, at det vigtigste er at brydetabuet og tale om løn.

- Vi kan jo se på statistikken, at der er et eller andet, der halter, så det er vigtigt at få talt om. Hvis man ikke har den store lyst til at diskutere det, kan man til at starte med tage en lap papir, hvor alle skriver ned, hvad de tjener brutto, og så hænge dem op, så man kan se spredningen. Det er i hvert fald en start, siger han.

Søren Heisel henviser til OECDs opgørelse over lande med ligeløn, hvor vi faldet ned på en 19. plads.

- Det er Norge, Sverige, Finland og Island, der ligger i toppen. Og foran os ligger et land som Rwanda, så det får da en til at tænke, hvad er det lige, der er gået galt.

Ligesom Marianne Vind minder han kvindelige lønmodtagere om, at de har ret til samme løn og lønstigning - selv om de er fraværende.

- Derudover mener jeg, at der skal noget oplysningsarbejde til, sådan at mænd også får at vide, at de kan tage den samme barsel, så de ikke får det at vide af konen eller kæresten, siger han.

Her tjener kvinder mest:

Mens mændene inden for langt de fleste arbejdsområder tjener mere end kvinderne, så ligger kvinderne på niveau med eller slår mændene rent lønmæssigt inden for arbejdsområder, hvor der indgår omsorg, service eller tilberedning af mad.

I hele 251 af de 280 jobs er det mændene, der tjener mest, mens kvinderne tjener mest i 22 af tilfældene.

Se grafikken neden for

Anm.: Den anvendte lønkomponent er 'Standardberegnet timefortjeneste. Standardfortjenesten er fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær og indeholder grundløn, genetillæg, personalegoder, uregelmæssige betalinger, pensionsbidrag, ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt den særlige feriegodtgørelse. (Foto: Sabrina Uldbæk Skjødt Web og Mobil)
Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk