Sådan skaffede vi data om de 41.000 danskere uden dagpenge

En robot og rensning af store mængder data var nødvendig for at kortlægge, hvad der er blevet af de danskere, der har mistet dagpengene.

At hente data om de 41.000 danskere, der i perioden januar 2013 - maj 2014, har mistet retten til dagpenge, krævede en robot, et stort Excel-ark og en del beregninger. (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

Et af de helt store slagsmål i de kommende finanslovsforhandlinger ser ud til at blive kampen mellem Regeringen på den ene side og SF og Enhedslisten på den anden side om, hvad – hvis noget – man skal gøre ved de 41.000 danskere, der er røget ud af dagpengesystemet siden januar 2013.

Derfor ville vi i DR's Undersøgende Databaseredaktion gerne vide, hvor de cirka 41.000 danskere, der er faldet ud af dagpengesystemet, er havnet.

Er de kommet i arbejde? Modtager de kontanthjælp? Eller står nogle af dem helt uden en indtægt, fordi de ikke er berettiget til kontanthjælp?

For at få svar på de spørgsmål har Databaseredaktionen hentet lidet tilgængeligt statistisk materiale fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på hjemmesiden jobindsats.dk. Nedenfor kan du læse om vores metode og dataindsamling.

Statistik på offentlig hjemmeside

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på hjemmesiden jobindsats.dk samlet en række statistiske oplysninger om danskere, der modtager forskellige overførselsindkomster.

Under kategorien ”A-dagpenge” kan man finde statistik om ”personer med opbrugt dagpengeret efter 2013”.

Her kan man få information om, hvor mange af de danskere, der har opbrugt retten til dagpenge, som bor i eksempelvis Albertslund Kommune, hvor mange af dem, der er kvinder eller hvor stor en andel, der er i aldersgruppen 20-24 år.

DR beskrev d. 20. august på landsplan, hvor de danskerne, der har opbrugt retten til dagpenge er i dag.

Begrænsning krævede robot

Men at få viden om fordelingen på alle 98 kommuner, alle aldersgrupper og alle a-kasser er svært. Styrelsen har valgt at lægge en begrænsning i statistikbanken, som gør, at det ikke er muligt at downloade datasæt med mere end 10.000 celler.

Det betyder, at det for at få et komplet datasæt er nødvendigt at hente data ud mange gange for hver af de 98 forskellige kommuner, hvis det skal gøres manuelt.

Derfor programmerede Databaseredaktionen en robot, der har foretaget en automatisk søgning for os.

Den har hentet data for hver enkelt kommune og lagt data i et Excelark, hvor vi efterfølgende har renset, sorteret og analyseret data om de 41.000 personer, der i maj 2014 (senest opdaterede data) var registreret som personer, der siden januar 2013 havde opbrugt retten til dagpenge.

Regnet et tegn om til et tal

Når man henter data for hver enkel kommune får man data for, hvilke ydelser de personer, der har mistet dagpenge, modtager i stedet. Data angives både som antal personer og som andel af den gruppe borgere, der i hver enkelt kommune har mistet retten til dagpenge.

Er antallet af personer 0, 1 eller 2 fremgår de ikke i kolonnen, men er markeret som et tegn frem for det faktiske tal.

Imidlertid var det muligt at beregne det faktiske antal borgere i hver enkelt kategori for hver enkel måned ved at bruge en formel, der regnede andelen om til faktiske antal borgere baseret på summen i hver måned. Således er 5.536 borgere fundet via denne beregning.

Ikke en gruppe, men 17 forskellige

Hvis man gerne vil kende den seneste status for de 41.000 danskere, der siden 1. januar 2013 har mistet retten til dagpenge, er det nødvendigt se gruppen som en række delgrupper.

Det vil sige, at man skal se på de borgere, der blev ledige i januar 2013, som en gruppe for sig, der – når man gør status i maj 2014 – har været ledige i 17 måneder. De, der faldt ud i februar 2013, er en gruppe for sig, der ved status i maj 2014, har været ledige i 16 måneder.

Denne fremgangsmåde betyder, at man for hver kommune ender med 17 grupper af danskere, der hver for sig har stået uden dagpenge i henholdsvis 17-0 måneder. En status i én kommune udgøres altså af status for hver af disse 17 grupper.

Og det samme gør sig gældende, hvis man opgør status for køn, alder, a-kasser eller herkomst.

Der mangler 26 personer

Sammenlagt er der 41.028 personer, der i perioden januar 2013-maj 2014 mistet retten til dagpenge.

Efter gennemgang på ovenstående måde er der dog 26 personer, der ikke kategoriseres i en kommune eller en region. Det skyldes beskyttelse af privatpersoner, oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.