Sådan skal 'talentbarometer' få kvinder til tops på universiteterne

Forskningsministeren ser med bekymring på, at kun 20 procent af professorerne er kvinder og vil indføre et såkaldt talentbarometer.

Med et talentbarometer kan universiteterne sammenligne sig med hinanden, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs. (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

Åbenhed og inspiration er vejen frem, hvis Danmark skal lykkes med at bringe flere kvinder til tops på universiteterne.

Det er meldingen fra forskningsminister Ulla Tørnæs (V), der bekymrer sig om, at det i 2015 kun var en femtedel af professorerne på landets universiteter, der var kvinder.

På baggrund af konkrete forslag fra en ekspertgruppe, som regeringen i 2014 nedsatte for at få flere kvinder i forskning, vil ministeren nu indføre et såkaldt talentbarometer på de danske universiteter.

Men hvad er et talentbarometer? Og hvordan skal det konkret sikre flere kvindelige professorer, lektorer og adjunkter på de danske universiteter.

DR Nyheder har spurgt uddannelses- og forskningsministeren.

Sådan helt konkret. Hvad er så sådan et talentbarometer?

- Talentbarometeret er et slags benchmarkingværktøj (sammenligningsværktøj, red.). En oversigt, hvor man kan se, hvordan det går hos universiteterne, og hvordan kollegaerne har valgt at løse dette eller hint.

- Og så kan man se, hvad der går godt, og hvad der går mindre godt, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs

Hvordan vil du sikre, at barometret har en effekt?

- Jeg tror i høj grad, at det er en fordel, at man får større åbenhed om, hvad det er, man gør på de forskellige universiteter for at få de bedste talenter i spil, siger uddannelses- og forskningsministeren.

Så man kan kigge på barometeret og blive inspireret, hvis man ligger dårligt?

- Det er en måde, hvorpå universiteterne kan sammenligne sig med hinanden, og det bliver forhåbentlig også et værktøj til stor gensidig inspiration for hinanden, siger Ulla Tørnæs.

- Og jeg tror på, at universiteterne er sådan indrettet, at de vil præsentere sig pænt over for hinanden og omverdenen, og derfor vil gøre alt for at arbejde i retning af en bedre fordeling af kønnene, lyder det fra uddannelses- og forskningsministeren.

Sagen kort:

  • Ifølge en ny opgørelse fra forskningsministeriet blev der fra 2013-2015 besat i alt 5.612 stillinger på professor-, lektor og adjunktniveau. Af disse blev 2.081 (37 procent) besat med kvinder.

  • 40 procent af stillingerne, der blev besat i 2013-2015, havde ingen kvalificerede kvindelige ansøgere.

  • I 2015 udgjorde kvinderne 20 procent af professorerne, 33 procent af lektorerne og 39 procent af adjunkterne

  • Konkret vil ministeren lave et nationalt talentbarometer, der offentliggør, hvordan kønsfordelingen ser ud på de forskellige akademiske niveauer og institutioner, ligesom hun en gang om året vil indkalde universiteterne til et møde.

FacebookTwitter